Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο σεμινάριο TRACHILD (26.3.2018)

Πρόγραμμα σεμιναρίων TRACHILD (Training of lawyers representing children in criminal, administrative and civil justice)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

1.Ο Δικηγορικός Σύλλογος Παρισιού σε συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας, της Κύπρου, της Γαλλίας και με την υποστήριξη του  Ιδρύματος  Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Foundation)διοργανώνει στις προαναφερόμενες χώρες σεμινάριο σε νομικά θέματα σχετικά με την εκπροσώπηση παιδιών σε ποινική, διοικητική και αστική δίκη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάσθηκε από κοινού απ’ όλους τους ανωτέρω φορείς και υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στην Επιτροπή της ΕΕ, η οποία έκανε δεκτή την σχετική πρόταση και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε κάθε μία από τις παραπάνω χώρες.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί επίσημη βεβαίωση συμμετοχής.

Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, για τους Έλληνες δικηγόρους διοργανώνεται το παραπάνω σεμινάριο στην Αθήνα, την 26.3.2018.

Από τους 30  Έλληνες δικηγόρους που θα γίνουν δεκτοί, οι 12 θα προέρχονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,  3 από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και οι άλλοι 15 από άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

(α) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2),

(β) η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής για το επικείμενο σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ για τους δικηγόρους Αθηνών-Πειραιώς και 150 ευρώ για τους εκτός Αττικής. Οι 15 δικηγόροι που θα επιλεγούν από Δικηγορικούς Συλλόγους εκτός Αττικής θα μπορούν να καλύψουν οδοιπορικά έξοδα μέχρι 200 ευρώ και έξοδα διαμονής μέχρι 198 ευρώ μέσω του προγράμματος.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με κλήρωση.

3. Με την παρούσα ανακοίνωση καλούνται όσοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προαναφερόμενο σεμινάριο της Αθήνας να αποστείλουν ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsarel@ath.forthnet.gr, έως και την 5/3/2018 την αίτηση συμμετοχής τους, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, τα αποδεικτικά της άριστης γνώσης τους της αγγλικής γλώσσας (σκαναρισμένα τα σχετικά έγγραφα) και δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης για καταβολή του ποσού των 50 ή 150 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τα προαναφερόμενα, προς τον ΔΣΑ.

Για τον συνολικό αριθμό αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης και για κάθε άλλο τυχόν θέμα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.