Πρόσκληση για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας Επιτροπών του ΔΣΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 26 Φεβρουαρίου 2018

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας Επιτροπών του ΔΣΛ

Με σκοπό την συμμετοχή των συναδέλφων στις δράσεις του συλλόγου για την αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών του,  όπως αυτοί περιγράφονται στον Κώδικα Δικηγόρων (4194/2013), το νέο ΔΣ στη συνεδρίαση της 20-02-2018 αποφάσισε τη συγκρότηση των ακόλουθων επιτροπών, οι οποίες προβλέπονται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 95:

 

ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

(Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Ανδρέας Ανδριτσόπουλος, Ευάγγελος Διανελλάκης)

Επιλαμβάνεται και ασχολείται με θέματα που απασχολούν τους ασκούμενους και τους δικηγόρους μέχρι πενταετίας.

 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

(Δέσποινα Μίγα, Χρήστος Μπραζιώτης, Πέτρος Δημοβέλης)

Επιλαμβάνεται ενεργειών και την προώθησης του θεσμού της διαμεσολάβησης και επιλύει προβλήματα των διαμεσολαβητών δικηγόρων μελών του.

 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

(Ιωάννης Γιαγλάρας, Χρήστος Μπραζιώτης, Φώτιος Αστερίου)

 • Εισηγήσεις  επί των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών συστημάτων του Συλλόγου.
 • Εισηγήσεις για την βελτίωσης της ψηφιακής έκδοσης της  Δικογραφίας .
 • Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και προτάσεις για επικαιροποίηση των ήδη υφισταμένων συστημάτων του Συλλόγου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

(Ιωάννης Γιαγλάρας, Κωνσταντίνος Βελησσαρίου, Κυριάκος Σουλακούδης)

 • Εισηγήσεις για την Τράπεζα υποδειγμάτων
 • Παρακολούθηση νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων
 • Προτάσεις για την διεξαγωγή σεμιναρίων  για δικηγόρους επί πρακτικών θεμάτων
 • Εισηγήσεις για επιστημονικές εκδηλώσεις.
 • Εισηγήσεις για την βιβλιοθήκη του Συλλόγου.
 • Εισηγήσεις για την συμμετοχή του Συλλόγου σε ψηφιοποιημένες νομικές βιβλιοθήκες εσωτερικού και εξωτερικού
 • Εισηγήσεις για συμμετοχή σε βάσεις νομικών δεδομένων.
 • Επιδίωξη συνεργασίας ΔΣΛ  με επιστημονικούς φορείς.

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΩΝ

(Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Νικόλαος Κολοκυθόπουλος, Βασίλειος Βράκας)

 • Πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις για τα μέλη του ΔΣΛ
 • Συνεργασία και επιβοήθηση ΣΑΔΠΛ
 • Ενεργής συνδρομή στην διεξαγωγή των εκδηλώσεων του ΔΣΛ και προώθηση των σχέσεων  του Συλλόγου με φορείς της πόλης.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΣΛ

(Φαίδρα Γκάγκα, Αντώνιος Γραβάνης, Κωνσταντίνος Βελησσαρίου)

 • Λειτουργικότητας των κτιριακών υποδομών.
 • Συμβάσεων ΔΣΛ με τρίτους.
 • Οικονομικής φύσεως θέματα.
 • Βιβλιοθήκης.
 • Κανονισμοί λειτουργίας ΔΣ και οργάνωσης  ΔΣΛ

Για κάθε μία από τις επιτροπές αυτές αποφασίστηκε να δημιουργηθεί και αντίστοιχη ομάδα εργασίας, η οποία θα βοηθά την κάθε επιτροπή στο έργο της και στην οποία θα μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου (μη μέλος του ΔΣ) και μάλιστα και σε περισσότερες από μία αν το επιθυμεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, προσκαλούμε τους συναδέλφους που έχουν διάθεση να στελεχώσουν τις αντίστοιχες ομάδες εργασίας που βοηθούν το έργο των επιτροπών, να δηλώσουν στη γραμματεία του ΔΣΛ μέχρι την 15.03.2018 την επιτροπή ή τις επιτροπές στις οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν. Ακολούθως θα γίνει η συγκρότηση των ομάδων εργασίας, οι οποίες σε συνεργασία με τις επιτροπές θα εξειδικεύσουν το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους.

 Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου