Οδηγίες για λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη

Οδηγίες για λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους και τα Ληξιαρχεία της χώρας.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

 

Συνημμένα αρχεία:
egk-05TADK- 06-02-2018
egk-05TADK- 06-02-2018 (1 MB)