Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

Εκδόθηκε σήμερα και αναρτάται προς ενημέρωση, η υπ’ αριθ. Β/7/οικ. 7713/466/12.2.2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της υπ’ αρ. οικ. 62134/4100/29-12-2017 (Β’4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 €, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/2017.

Επισημαίνεται ότι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του 2016 έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 28.2.2018. Για τον λόγο αυτόν υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το από 5.2.2018 δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, λόγω της δοθείσας παράτασης, οι ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών του έτους 2016,από τις 19 Μαρτίου 2018. Για οφειλές προηγουμένων του 2016 ετών είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (OCW) που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr), από την 5.2.2018 σύμφωνα με την συνημμένη εγκύκλιο.

Δείτε την εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
egkyklios_gia_rythmisi_asfalistikon_ofeilon
egkyklios_gia_rythmisi_asfalistikon_ofeilon (330 KB)