Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Ολομέλειας – 07.01.2018

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 4.1.2018

Προς

τους κ.κ. Προέδρους

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 7 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.30 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60, με θέματα:

1.  Ενημέρωση από Πρόεδρο της Ολομέλειας

2.  Νομοσχέδιο Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων   Δικαιωμάτων «Μεταρρύθμιση του θεσμού της Διαμεσολάβησης»

3.  Εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ