Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Στρατιωτικών Δικαστικών Λειτουργών

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου.

Συνημμένα αρχεία:
MARONI.23-01-18-09-16-44.803
MARONI.23-01-18-09-16-44.803 (1 MB)