Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Εφετείου Λάρισας (8-10.12.2017)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λάρισα, 06.12.2017

Οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων Δικηγόρων του Εφετείου Λάρισας για την Β’ εξεταστική περίοδο 2017, θα πραγματοποιηθούν στον 2ο όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (οδός Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου γωνία).
Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής :

Παρασκευή 8.12.2017 και ώρα 17.00-19.00 : Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Σάββατο 9.12.2017 και ώρες :
ι) 09.00-11.00 : Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
ιι) 13.00-15.00 : Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή 10.12.2017 και ώρες :
ι) 09.00-11.00 : Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία
ιι) 13.00-15.00 : Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας

Καλούνται οι συμμετέχοντες υποψήφιοι Δικηγόροι, να βρίσκονται στον ανωτέρω τόπο 45’ πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης, έχοντας μαζί τους απαραιτήτως το δελτίο ταυτότητας ασκουμένου Δικηγόρου, καθώς και τους σχετικούς κώδικες, άνευ ερμηνείας και σχολίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ      ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ