Πρωτοδικείο Λάρισας: Μη υποχρεωτική η παράσταση κατά την επανασυζήτηση

Σχετικά με την επανασυζήτηση υποθέσεων, σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αν δεν παρασταθούν δεν ματαιώνεται η συζήτηση. Ισχύουν οι παλιές προτάσεις και τα γραμμάτια.

Από τη Διεύθυνση του Πρωτοδικείου.