Επείγουσα Ανακοίνωση ΥπΔικ για τροποποίηση ώρας έναρξης διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι η ώρα έναρξης του διαγωνισμού τις ημέρες
Σάββατο και Κυριακή τροποποιείται από τις 8.00 π.μ. στις 9.00 π.μ.
Κατά τα λοιπά, το πρόγραμμα εξετάσεων παραμένει ως έχει.