Προθεσμία για υποβολή ετήσιας δήλωσης και ενημέρωσης στοιχείων ημερολογίου ΔΣΛ 2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 07.09.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Υποβολή ετησίων δηλώσεων-Ενημέρωση στοιχείων ημερολογίου)

Ενόψει της έκδοσης του ημερολογίου ΔΣΛ έτους 2018, παρακαλούνται οι συνάδελφοι – μέλη του ΔΣΛ που δεν έχουν προβεί σε υποβολή της υποχρεωτικής από τον Κώδικα Δικηγόρων ετήσιας δήλωσης με τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους, να την υποβάλουν στη Γραμματεία του ΔΣΛ έως και την 20.09.2017.

Ομοίως, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν αλλαγές στα εμφανιζόμενα στοιχεία επικοινωνίας, παρακαλούνται να αποστείλουν τις σχετικές διορθώσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο admin@dslar.gr ή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που διατίθεται από τη Γραμματεία του ΔΣΛ, το αργότερο έως και την 20.09. 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ