Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ολομέλειας – 01.10.2017

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 26.9.2017

Προς τους κ.κ. Προέδρους

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την 1η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 14.00΄, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με θέματα :
1. Εφαρμογή Κώδικα Δικηγόρων στις επικείμενες αρχαιρεσίες.
2. Ταχύτητα και ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης – Διαπιστώσεις και προοπτικές.
3. Ασφαλιστικό – τελευταίες εξελίξεις.
4. Προτεινόμενη διάταξη για την δυνατότητα σύστασης Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.
5. Επικείμενη συζήτηση αίτησης ακυρώσεως για τα POS ενώπιον του ΣτΕ.
6. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Ολομέλειας – Νέες υπηρεσίες. Ενημέρωση από Βασίλη Μανιό, Διευθυντή Πληροφορικής ΔΣΑ, υπεύθυνο έργου ΟΠΣ Ολομέλειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ