«Ας μιλήσουμε για τα POS», άρθρο Δ. Κατσαρού, προέδρου Δ.Σ.Λ.

pos06-08-2017ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ POS

Η προσφυγή του δικηγορικού σώματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που επιβάλλει την υποχρεωτική τοποθέτηση και λειτουργία των POS, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ και  μέσων που συστηματικά προωθούν τις κυβερνητικές θέσεις. Ο ευρωβουλευτής κ. Δ.Παπαδημούλης, γνωστός για τις αποστάσεις που έχει πάρει από το χώρο και το κόσμο της εργασίας λόγω της πολύχρονης αφοσίωσης στην προώθηση των σκοπών του κόμματός του, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  η «Αυγή»,  «το Κουτί της Πανδώρας» που τον ακολούθησαν, αλλά και κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών με σχετική διαρροή, ισχυρίστηκαν ότι το δικηγορικό σώμα κατά βάση διεκδικεί το δικαίωμα στη φοροδιαφυγή και ότι η Αρχή δεν ήταν αρμόδια να αποφανθεί επί των αιτιάσεων του δικηγορικού σώματος και σε κάθε περίπτωση η κρίση της δεν είναι δεσμευτική. Η προσπάθειά τους προφανώς υπακούει στους κανόνες του πυροδοτούμενου κοινωνικού αυτοματισμού, ο οποίος έχει αναχθεί σε διαχρονικό σωσίβιο επιβίωσης για το ποικιλώνυμο και ποικιλόχρωμο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Παρά την επέλευση της οικονομικής κρίσης και των πρωτοφανών αρνητικών μεταβολών που έλαβαν χώρα στο κόσμο της πραγματικής οικονομίας, εξακολουθούν να απευθύνονται στα αρνητικά αντανακλαστικά μερίδας της κοινής γνώμης, με στόχο να εξάψουν τη καχυποψία έναντι των επαγγελμάτων, που οι ίδιοι τελικά διαδίδουν ότι ρέπουν προς τη φοροδιαφυγή.

Αφού αποσαφηνίσουμε ότι ο αντίλογος των δικηγόρων στρέφεται κατά της υποχρεωτικότητας και μόνον του μέτρου, ας δούμε  τι αποφάσισε η Αρχή και μάλιστα ομοφώνως: Η Αρχή είναι αρμόδια να αποφανθεί επί των αιτιάσεων του δικηγορικού σώματος, διότι η υποχρεωτική εγκατάσταση και λειτουργία των POSσυνεπάγεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 65 του Ν 4446/2016 δεν καταλαμβάνει τους δικηγόρους, διότι οι πελάτες –εντολείς τους δεν είναι καταναλωτές, τούτο δε ενισχύεται και από απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί καταναλωτών. Αρα η επίμαχη Κοινή Υπουργική Απόφαση για εγκατάσταση και λειτουργία των POS, είναι ανίσχυρη, μη εφαρμοστέα κατά το μέρος που αφορά τους δικηγόρους και η προαιρετική τοποθέτηση  παραμένει ως απλή δυνατότητα.

Μετά ταύτα και αναφορικά με τον ισχυρισμό ότι η κρίση της Αρχής δεν είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση, ενδεχομένως να διαφεύγει των εκπροσώπων της κυβέρνησης, ανεπίτρεπτα σε κάθε περίπτωση, ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές  είναι κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα. Η κρίση των Αρχών και μάλιστα αυτών που προστατεύουν συνταγματικά δικαιώματα είναι θεμελιωμένη  συνταγματικά και σε περίπτωση παραβίασης των αποφάσεων που εκδίδουν, επέρχονται οι νόμιμες διοικητικές, αστικές και ποινικές κυρώσεις κατά των οργάνων της Διοίκησης. Επομένως, η εκτελεστική εξουσία οφείλει να σέβεται τις αποφάσεις των Ανεξαρτήτων Αρχών και σε  ένα Κράτος Δικαίου αυτά είναι αυτονόητα και δεν τίθενται υπό συζήτηση. Το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη  αναγγελθείσα κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία για τροπολογία της εξουσιοδοτικής διάταξης, με αντικατάσταση της έννοιας του καταναλωτή με αυτή του πληρωτή! επιβεβαιώνει απολύτως ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αρμοδίως αποφάσισε και η κρίση της είναι δεσμευτική. Αποδεικνύει επίσης ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να εξουδετερώσει, σε κάθε περίπτωση με τρόπο μη νόμιμο, την ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης του δικηγορικού σώματος κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία πρόκειται να κριθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας τον προσεχή Οκτώβριο.  

Ας παρακολουθήσουμε όμως και το επιχείρημα της φοροδιαφυγής που εκτοξεύεται ως πομφόλυγα από τη κυβερνητική προπαγάνδα. Κανείς δεν υπάρχει, που να μην αντιλαμβάνεται το εξής πιο απλό πράγμα: Ότι δηλαδή η τοποθέτηση POSσε ένα γραφείο δεν εμποδίζει τη φοροδιαφυγή, αφού δεν απαγορεύεται ούτε η πληρωμή σε μετρητά, ούτε αποτρέπει την τυχόν μη δηλούμενη συναλλαγή. Το γεγονός ότι αυτό το επιχείρημα είναι κυβερνητικό εφεύρημα αποδεικνύεται και από την ευρωπαική πραγματικότητα, εκτός και αν θέλουμε να την αγνοούμε επιδεικτικά. Απευθύναμε έγγραφο ερώτημα σε όλους τους ευρωπαικούς δικηγορικούς συλλόγους σχετικά με την υποχρεωτικότητα των POSστα δικηγορικά γραφεία. Λάβαμε την απάντηση από 28 ευρωπαικούς δικηγορικούς συλλόγους και σε κανένα ευρωπαικό κράτος δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα του μέτρου.!

Μετά ταύτα, το ερώτημα που ανακύπτει είναι προφανές και αμείλικτο. Ποιος ωφελείται από το μέτρο της κυβέρνησης; Ωφελούνται η δεν ωφελούνται οι Τράπεζες, αφού σύμφωνα με τις προσφορές τους, θα λαμβάνουν προμήθεια από 0,25% ως 2,20% επί της συναλλαγής;  Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνουμε, κύριοι της Κυβέρνησης;

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελευθερία την Κυριακή 6 Αυγούστου 2017