Συνέχιση της δωρεάν διανομής βιβλίων έκδοσης ΔΣΛ στους δικηγόρους Λάρισας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 06.07.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεχίζεται καθημερινά από τη γραμματεία του ΔΣΛ η δωρεάν διανομή στους δικηγόρους – μέλη του Δ.Σ.Λ. των βιβλίων έκδοσης Δ.Σ.Λ.:

α) «Συμβολή στην Ιστοριογραφία του Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης» (Τόμος Α’), Αριστείδη Παπαχατζόπουλου.

β) «Η Ενδοοικογενειακή Βία», Φίλιππου Ανδρέου.

Καλούνται οι συνάδελφοι να παραλάβουν το αντίτυπο που δικαιούνται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ