Ανάρτηση Μητρώου Συντονιστών του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Στη δεξιά στήλη οι κληρωθέντες (με κίτρινο οι τακτικοί και με πορτοκαλί οι επιλαχόντες) και στην αριστερή στήλη όλοι οι δηλώσαντες συμμετοχή