Σημαντικό: Αμετάβλητη η αρμοδιότητα Πρωτοδικείου για την παραλαβή πρακτικών αρχαιρεσιών σωματείων

Από το Πρωτοδικείο Λάρισας μας διαβιβάσθηκε το κάτωθι έγγραφο Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με την συνέχιση της αρμοδιότητας και υποχρέωσης του Πρωτοδικείου ως προς την παραλαβή πρακτικών διαλογής και ανακήρυξης υποψηφίων σε αρχαιρεσίες σωματείων και λοιπών συλλογικών οργάνων:

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Δ31
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΑΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ –
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΣΥΜΒ/ΦΕΙΩΝ – ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ
& ΚΤΗΜ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας : 115 27
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210.7767230,236 Fax  : 210.7767441
Αθήνα, 3 -2-2017 Αριθ. πρωτ: ΙΟΟΟΟοικ.
Προς:
Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας
Δικαστικό Μέγαρο Τ.Κ.49100
Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Γενικού Γραμματέα (Α.Π: 92/31-1-2017)

Αναφερόμενοι στο με αριθ.38/31-1-2017 έγγραφο σας, επισημαίνουμε ότι από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 3 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 παρ.1 του ν.4446/2016] και 13 παρ. 2 του ν.1264/1982, δεν προκύπτει μεταβολή της αρμοδιότητας – κατά συνέπεια και της υποχρέωσης – του οικείου Πρωτοδικείου να παραλαμβάνει τα πρακτικά διαλογής ψηφοδελτίων και ανακήρυξης των επιτυχόντων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο Η Προϊσταμένη του Τμήματος

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΥΔΑΚΗ