Έγγραφη απάντηση ΕΦΚΑ στην εξώδικη διαμαρτυρία της Ολομέλειας

Ο ΕΦΚΑ απέστειλε την ακόλουθη έγγραφη απάντηση στην από 23.05.2017 εξώδικη διαμαρτυρία της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: