Κλήρωση δικηγόρων ως μελών επιτροπών αντιρρήσεων για δασικό χάρτη Π.Ε. Λάρισας (προθεσμία)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Λάρισα, 01.03.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(συμμετοχή δικηγόρων σε επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1021/26796 έγγραφο της, ζητά από το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας να της υποδείξει τέσσερις (4) δικηγόρους/μέλη του, τουλάχιστον παρ’εφέταις, προκειμένου, οι δύο (2) εξ αυτών ως βασικά μέλη και έτεροι δύο (2) ως αναπληρωματικά μέλη, να στελεχώσουν δύο Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), που πρόκειται να συγκροτηθούν στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με σκοπό την εξέταση των αντιρρήσεων επί του περιεχομένου του αναρτηθέντος δασικού χάρτη της Π.Ε. Λάρισας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 146776/2459/21-10-2016 (ΦΕΚ 3532 Β’) απόφαση του Αναπληρωτή Υ.Π.ΕΝ., τα ειδικότερα προσόντα για τους δικηγόρους μέλη των ΕΠ.Ε.Α. καθορίζονται ως η γνώση του εμπραγμάτου δικαίου και της δασικής νομοθεσίας. Επιπροσθέτως, για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις Επιτροπές αυτές, οι Δικηγόροι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις τους, ότι δεν χειρίζονται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, κατά τα καθιερωμένα σε ανάλογες περιπτώσεις, θα επιλέξει τούτους μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικής κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.30, στον 1ο όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας και στην οποία θα συμπεριληφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Κατόπιν τούτου, καλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ως άνω κλήρωση (και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις),  να δηλώσουν τα στοιχεία τους στον σχετικό κατάλογο που θα είναι στη διάθεσή τους, στα γραφεία του Δ.Σ.Λ., από σήμερα έως και την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 12.00.

Τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος δικηγόρος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ