Ενημέρωση για ύψος επιδότησης συνδρομής ΛΕΔΕ 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Λάρισα, 16 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιδότηση συνδρομής ΛΕΔΕ

Τα μέλη του ΛΕΔΕ  μπορούν να ενημερώνονται από τη γραμματεία του ΔΣΛ για το ύψος της μειωμένης συνδρομής έτους 2016, ύστερα από την επιδότηση αυτής με εισφορά (πόρο) υπέρ του φορέα.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι με απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης του φορέα, μεταξύ των άλλων, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής και επανεγγραφής μελών με ειδικά προνόμια (πλήρης παροχή ενισχύσεων, χωρίς συνδρομή εγγραφής, χωρίς καταβολή τακτικής συνδρομής για τρία χρόνια) καθώς επίσης και η πληρωμή οφειλών με διακανονισμό χαμηλών μηνιαίων δόσεων (βλ. www.lede.gr), προκειμένου o κάθε συνάδελφος να έχει πρόσβαση στο πακέτο παροχών και ενισχύσεων του ΛΕΔΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ