Κατάλογος δικηγόρων για νομική συνδρομή υπέρ γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας (προθεσμία)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 13 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμμετοχή σε δράση υπέρ των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας

 Στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπέγραψε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την εξασφάλιση νομικής συμβουλής και εν γένει νομικής συνδρομής ενώπιον δικαστηρίων ή λοιπών αρχών για κάθε γυναίκα θύμα έμφυλης βίας, καταρτίζεται ονομαστικός κατάλογος Δικηγόρων που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εν λόγω δράση έναντι αμοιβής.

 ΚΑΛΟΥΜΕ όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον ανωτέρω ονομαστικό κατάλογο, να το δηλώσουν στα γραφεία του Δ.Σ.Λ. μέχρι την 17η Μαρτίου 2017.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ