Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Ολομέλειας – 04.02.2017

13178782_899332156842384_1004655018544878108_n
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 31.1.2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 4 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12 το μεσημέρι, στα γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (οδός Ακαδημίας, αριθ. 60), με θέματα :

1. Γενική ενημέρωση

2. Ασφαλιστικό : Απoτίμηση – Εξελίξεις – Εγκύκλιοι – Δικαστική αντιμετώπιση του ζητήματος

Ειδικότερα :

α. Λήψη απόφασης για την άσκηση Αίτησης ακύρωσης κατά της με αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 Υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1-1-2017

β. Λήψη απόφασης για την άσκηση Αίτησης ακύρωσης κατά της με αριθμ. 60298/1472/23-12-2016 Υπουργικής απόφασης για την προθεσμία καταβολής από 1-1-2017 των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ. οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ

γ. Λήψη απόφασης για την άσκηση Αίτησης ακύρωσης κατά της με αριθμ. Δ9/56379/14950/28-12-2016 Υπουργικής απόφασης για τον διορισμό Δ/ντή , Υποδ/ντων, ορισμό προέδρου και μελών στο Δ.Σ του ΕΦΚΑ.

δ. Λήψη απόφασης για την άσκηση Αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 59522/2205/30-12-2016 ΦΕΚ Β 4486) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)»,

ε. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΕΦΚΑ για χορήγηση δεδομένων από τους δικηγορικούς συλλόγους

στ. Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του ν. 4387/2016, προτάσεις αντιμετώπισης και επίλυσης

3. Μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (άρθρα 62 επ. του ν. 4446/2016) Ενημέρωση

4. Διοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων (άρθρο 136 Κώδικα Δικηγόρων) με θέματα : α. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις του εισοδήματος των δικηγόρων και οι συνέπειές τους,  β. Συνθήκες απονομής δικαιοσύνης.

5. Οικονομικά Ολομέλειας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ  Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ