Επιστολή Συντονιστικής Επιτροπής προς Υπ.Δικ. για αναστολή εφαρμογής νέων παραβόλων – 21.01.2017

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα
Τηλ. 210-3398270, -111                                                                    Αθήνα, 21.1.2017
Αρ. Πρωτ. 1405
 
Προς
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Κύριο Σταύρο Κοντονή   

Κοινοποίηση : Γεν. Γραμματέα, κύριο Γεώργιο Σάρλη

 • Πρόεδρο ΑΠ, κυρία Βασιλική Θάνου
 • Εισαγγελέα Α.Π.,  κυρία Ξένη Δημητρίου
 • Πρόεδρο ΣτΕ, κύριο Νικόλαο Σακελλαρίου
 • Προϊστάμενο Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης Εφετείου Αθηνών, κύριο Θεόδωρο Κανελλόπουλο
 • Προϊστάμενο Εισαγγελίας Εφετών, κύριο Αντώνιο Λιόγα
 • Προϊστάμενο Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κύριο Θεόδωρο Ασημακόπουλο
 • Προϊστάμενο Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κύριο Δημήτριο Νικολόπουλο
 • Πρόεδρο Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης Πρωτοδικείου Αθηνών, κύριο Ελευθέριο Γεωργίλη
 • Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικείου Αθηνών, κύριο Ηλία Ζαγοραίο
 • Πρόεδρο Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης Ειρηνοδικείου Αθηνών, κυρία Μαρία Μπαμπάνη
 • Διοικήσεις των Δικαστηρίων όλης της Χώρας

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Τη Δευτέρα 23.1.2017 καλούνται οι διάδικοι, σε περίπτωση που επιθυμούν την αναβολή της υπόθεσής τους στα πολιτικά και διοικητικά  δικαστήρια, να καταβάλουν τα προβλεπόμενα παράβολα του ν. 4446/2016.

Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή του μέτρου αυτού δημιουργεί πλείστα  όσα  ζητήματα,  που  θα  προκαλέσουν  κυριολεκτικά  χάος  στις δικαστικές αίθουσες και έχουν ήδη εγείρει εύλογα ερωτήματα δικηγόρων και δικαστικών λειτουργών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε : Δεν έχει προβλεφθεί δυνατότητα έκδοσης εντύπων παραβόλων, με αποτέλεσμα είτε να απαιτείται η έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την προσέλευση των διαδίκων στα δικαστήρια είτε όποιος δε διαθέτει e-banking να υποχρεούται να μεταβεί σε τραπεζικό ίδρυμα προκειμένου να εκδώσει το αντίστοιχο παράβολο, κάτι που είναι πρακτικά αδύνατον. Επίσης δεν  έχει προβλεφθεί – ούτε ηλεκτρονικά – η δυνατότητα έκδοσης από  κοινού  παραβόλου, ως προβλέπεται στη σχετική διάταξη, αλλά ούτε έχει διευκρινισθεί η τύχη του παραβόλου σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού αιτήματος αναβολής, καθώς και άλλα ζητήματα που δεν αναφέρονται εν προκειμένω.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί η δεδομένη σύγχυση που θα προκληθεί με την εφαρμογή του μέτρου, με προφανή κίνδυνο να απωλεσθούν σημαντικά δικονομικά δικαιώματα των διαδίκων, ζητούμε την αναστολή του μέτρου μέχρι την οριστική ρύθμιση όλων των πρακτικών δυσχερειών.    

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ