Επείγουσα Ανακοίνωση: Κλειστά τα δικαστήρια Λάρισας την Πέμπτη 12.01.2017 (λειτουργούν οι γραμματείες)

ANAKOINΩΣΗ

Ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Νομό Λάρισας και γενικότερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας και καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις μετακινήσεις , οι ποινικές και οι πολιτικές υποθέσεις της δικασίμου της 12ης Ιανουαρίου 2017 που έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση στο Εφετείο, στο Πρωτοδικείο, στο Ειρηνοδικείο και στο Πταισματοδικείο Λάρισας αποσύρονται και θα προσδιοριστούν σε νεότερη δικάσιμο, οι μεν ποινικές με μέριμνα των Εισαγγελέων, οι δε πολιτικές με μέριμνα των προϊσταμένων των δικαστηρίων. Σημειώνεται ότι οι δικαστικές υπηρεσίες του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας θα λειτουργήσουν από ώρα 08.30 .

1) Η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας                         4) Ο Διευθύνων την Εισαγγελία
Χρυσούλα Χαλιαμούρδα                                                   Πρωτοδικών Λάρισας
Πρόεδρος Εφετών                                                               Ιωάννης Μαγγούτας                                                                                              
                                                                                                  Εισαγγελέας Πρωτοδικών
 
2)Η Διευθύνουσα την Εισαγγελία                                  5) Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο
Εφετών Λάρισας                                                                Λάρισας
Ελένη Μετσοβίτου-Φλουρή                                             Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου
Εισαγγελέας Εφετών                                                        Ειρηνοδίκης
 
3) Η Διευθύνουσα το                                                         6) Η Διευθύνουσα το Πταισματοδικείο
Πρωτοδικείο Λάρισας                                                       Λάρισας
Στυλιανή Σωτηροπούλου                                                  Σταματία Γκαρά
Πρόεδρος Πρωτοδικών                                                    Πταισματοδίκης