Επείγουσα Ανακοίνωση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας: Μη διεξαγωγή δικασίμου 12.01.2017

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ANAKOINΩΣΗ

Ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στον νομό Λάρισας και γενικότερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, οι οποίες καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις μετακινήσεις, οι υποθέσεις της δικασίμου της 12ης Ιανουαρίου 2017, που έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση από το Α΄ Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας στην αίθουσα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας-ισόγειο) και ώρα 10.00 π.μ., δεν θα δικαστούν και θα προσδιοριστούν σε νεότερη δικάσιμο. Ο ορισμός της νέας δικασίμου για την εκδίκαση των υποθέσεων της πιο πάνω δικασίμου, η εγγραφή τους στο οικείο πινάκιο και η επίδοση των αντιστοίχων κλήσεων προς τους τους/τις διαδίκους και τους/τις πληρεξουσίους/ες δικηγόρους τους, θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 127 και 128 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Λάρισα 11/01/2017

Η Πρόεδρος που διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας

Σταματία Σιδηροπούλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.