Επείγουσα ανακοίνωση: Αποκλειστικά μέσω e-paravolo η έκδοση παραβόλων υπέρ Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 23.01.2017

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Α’ ΔΟΥ Λάρισας, ύστερα από την ενεργοποίηση της εφαρμογής e-paravolo για όλα τα καταβαλλόμενα τέλη και παράβολα υπέρ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των υπαγομένων σε αυτό φορέων (βλ. σχετικά =>ΕΔΩ), οι εφορίες χάνουν τη σχετική αρμοδιότητα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας κλήθηκε ήδη να επιστρέψει το μπλοκ έκδοσης παραβόλων που τηρεί στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Κατόπιν των ανωτέρω εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή σε όλα τα μέλη μας, διότι εφεξής η έκδοση όλων των σχετικών παραβόλων (δικαστικό ένσημο, τέλος απογράφου, αναβολόσημο, κατάθεσης έγκλησης, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής κλπ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ΓΓΠΣ και της εφαρμογής e-paravolo (=>ΕΔΩ) και η πληρωμή τους μέσω τραπέζης. Υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα υπολογισμού δικαστικού ενσήμου και τέλους απογράφου μέσω των σχετικών εφαρμογών του dslar.gr (=>ΕΔΩ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ