Σημαντική ανακοίνωση Πρωτοδικείου Λάρισας: Αλλαγή ώρας εκδίκασης υποθέσεων ειδικής διαδικασίας

5w9h5sS - Imgur

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ. αριθμ. 3/2016 απόφαση της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Λάρισας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 26/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (ΦΕΚ 1498/Β/26-5-2016) η ώρα εκδίκασης των υποθέσεων ζημιών από αυτοκίνητα είναι η 10.00, η ώρα εκδίκασης των υποθέσεων μισθωτικών διαφορών και διαφορών από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η 10.00 και η ώρα εκδίκασης των εφέσεων κατ΄αποφάσεων Ειρηνοδικείου που έχουν εκδοθεί κατά την ειδική διαδικασία η 11.00.