Πρωτοδικείο Λάρισας: Πράξη αντικατάστασης δικαστή σε πολιτική έδρα – 09.01.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                            Λάρισα   21-12-2016

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αριθμός πράξης  265/2016

΄Εχοντας υπόψη μας τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1β , 5 παρ. 1 και 2 , 15 παρ. 1α, 7α και 7β περ.  γγ  Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.,

Ο Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τον Πρωτοδίκη Σταύρο Κουκουγιάννη να εκδικάσει το πινάκιο των διατροφών της δικασίμου 9-1-2017 σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Χρυσοβαλάντη Λέτσιου και τον Πρωτοδίκη  Χρυσοβαλάντη Λέτσιο να εκδικάσει το πινάκιο εφέσεων της δικασίμου 9-1-2017 σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Σταύρου Κουκουγιάννη, λόγω κωλύματος .

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ