Επίσκεψη εκπροσώπων Κ/Ξ κτηματογράφησης (Ελασσόνας, Τεμπών, Τυρνάβου) στον ΔΣΛ


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 16-12-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΥΠΑΡΚΤΟΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ  ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τον κίνδυνο απώλειας εμπραγμάτων δικαιωμάτων εάν δεν υποβληθούν άμεσα οι σχετικές δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, επισήμαναν εκπρόσωποι της κοινοπραξίας που συντάσσει τη μελέτη κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Ελασσόνας, Τεμπών και Τυρνάβου, σε πρόσφατη επίσκεψη τους στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

Οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Δημήτριο Κατσαρό και λοιπά μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. και αντήλλαξαν απόψεις και προβληματισμούς για την εν εξελίξει διαδικασία κτηματογράφησης στους ανωτέρω ΟΤΑ της Π.Ε. Λάρισας.

Δεδομένου του πέρατος της προβλεπόμενου χρόνου εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας καλεί, έστω και τώρα, τους πολίτες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα στους ανωτέρω υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α., να προβούν ΑΜΕΣΑ στις απαιτούμενες ενέργειες υποβολής δηλώσεων, προκειμένου να αποφύγουν οποιεσδήποτε δυσάρεστες συνέπειες (εμπλοκή σε δικαστικές διενέξεις, απώλεια δικαιωμάτων κλπ).

Ταυτόχρονα, επισημαίνει εκ νέου στους ενδιαφερόμενους πολίτες, ότι καθ’ύλην αρμόδιος να αναλάβει τη σχετική διαδικασία σύνταξης της σχετικής δήλωσης δικαιώματος, είναι ο φυσικός τους ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, αυτός που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Έχουν κάθε λόγο και συμφέρον να αναθέσουν την υπόθεσή τους στο δικηγόρο τους τώρα, παρά όταν θα υποχρεωθούν να το πράξουν εκ των πραγμάτων, προκειμένου να διορθώσουν δικαστικώς τα τυχόν λάθη που εκ των υστέρων θα εντοπιστούν στη δήλωση των δικαιωμάτων τους.            

img_5736