Μηνιαίο δελτίο ενισχύσεων ΛΕΔΕ – Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2016

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                
 
Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ. 2840
Προς
-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/8/201630/9/2016, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 343.625,78 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 52.791,00  ευρώ σε 51 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού   15.200,00  ευρώ σε 19 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 228.313,04 ευρώ σε 23 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α. 18.260,87 ευρώ σε 2 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 29.060,87 ευρώ σε 3 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 0,00 ευρώ σε 0μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ