Προθεσμία: Ενημέρωση στοιχείων ημερολογίου ΔΣΛ 2017

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 05.09.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της έκδοσης του νέου ημερολογίου ΔΣΛ για το έτος 2017 παρακαλούνται οι συνάδελφοι – μέλη του ΔΣΛ που επιθυμούν αλλαγές στα εμφανιζόμενα στοιχεία επικοινωνίας, να το πραγματοποιήσουν είτε αποστέλλοντας τις σχετικές διορθώσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο admin@dslar.gr, είτε συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που διατίθεται από τη Γραμματεία του ΔΣΛ, έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ