Προσωρινή διαταγή (αναστολή άσκησης νομικής δραστηριότητας από μη δικηγόρο και εταιρία) κατόπιν αίτησης ασφ. μέτρων του ΔΣΛ

prosorini-armysolutions_1 prosorini-armysolutions_2
ΑΤΕΛΩΣ Ν.Π.Δ.Δ.
(άρθρο 28 § 4 Ν. 2579/1998)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας» που εδρεύει στη Λάρισα (Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου), νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Δημήτριο Γ. Κατσαρό, δικηγόρο, κάτοικο Λάρισας. 

ΚΑΤΑ

Των:

1. Κωνσταντίνου Βασιλόπουλου, κατοίκου Λάρισας, οδός Πανός, αρ. 14) και

2. Της φερόμενης εταιρείας με την επωνυμία «ARMYSOLUTIONS», που εκπροσωπείται στη Λάρισα από τον ως άνω.

… /// … 

– Α –

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

– 1 –

Α. Προσφάτως πληροφορηθήκαμε ότι ο 1ος  των καθ’ ών ως και η 2η των καθ’ ών, της οποίας ο 1ος εμφανίζεται ως εκπρόσωπός της στη Λάρισα (οδός Πανός, αρ.  14 – 2ος όροφος – τηλ & fax 2410-233746 και κιν. 6974196212) έχουν αναρτήσει και συνεχίζουν να αναρτούν στο διαδίκτυο και σε ιστοσελίδες τους και στο αρχείο αυτών κείμενα στα οποία αναφέρουν ότι:

(i) Δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής συμβουλών και υποστήριξης σε  στρατιωτικούς και πολίτες για θέματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και αναλαμβάνουν τη σύνταξη όλων των εγγράφων που απαιτούνται για θέματα και συναλλαγές με τη στρατιωτική υπηρεσία και γενικότερα με τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

(ii) συμβουλεύουν, παρίστανται και αναλαμβάνουν την υποστήριξη στρατιωτικών στελεχών που κλητεύονται ως μάρτυρες ή ως προς διερεύνηση πρόσωπα σε ένορκες προανακρίσεις, ένορκες διοικητικές εξετάσεις ή άτυπες διοικητικές εξετάσεις και συντάσσουν την κατά παραγγελία κατάθεση για τα ως άνω,

(iii) αναλαμβάνουν την προσφυγή των πελατών τους μέσω της υποστήριξης αυτών από το συνεργαζόμενο επιστημονικό προσωπικό τους στα αρμόδια κατά τόπους διοικητικά εφετεία, και τη σύνταξη ενδικοφανών προσφυγών,

(iv) αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση για υπαγωγή πολιτών στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη-υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός ίσχυε αρχικά και μετέπειτα τροποποιήθηκε),

(v) επεξεργάζονται με επιστημονικό προσωπικό (δικηγόρους, φοροτεχνικούς, οικονομολόγους) και παρέχουν 24ωρη κάλυψη όλες τις μέρες του χρόνου για τα ως άνω θέματα.

Επίσης στις άνω ιστοσελίδες και διαφημίσεις τους αναφέρουν ότι υποστηρίζουν έναντι ετήσιας συνδρομής 200,00 ευρώ !!! όλα τα εγγεγραμμένα μέλη-πελάτες τους σε ότι αφορά στην παροχή των άνω ΝΟΜΙΚΩΝ υπηρεσιών, πλην της δικαστικής συνδρομής και εκπροσώπησης στα κατά τόπον στρατοδικεία ή πολιτικά δικαστήρια καθόσον απαιτείται (για τις άνω ενέργειες υπηρεσίες της δικαστικής προσφυγής και εκπροσώπησης στα δικαστήρια) καταβολή παραβόλου παράστασης για τις οποίες περιπτώσεις η αμοιβή των επιστημονικών συνεργατών τους καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας, η δε κατάθεση του άνω ποσού μπορεί να γίνει σε ρητά μνημονευόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς

Επίσης διαλαμβάνουν στις άνω ιστοσελίδες τους φόρμα εγγραφής μέλους-πελάτη των καθ’ ών που πρέπει να συμπληρωθεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση προκατάθεσης του ως άνω ποσού ως ετήσιας συνδρομής.

Β. Πλέον τούτων περιήλθαν προσφάτως σε γνώση μας δικόγραφα αιτήσεων και εκθέσεις επίδοσης αυτών εκ των οποίων, με ισχύ πλήρους απόδειξης, προκύπτει ότι κατατεθείσες αιτήσεις πολιτών περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών και υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη (3869/2010) επιδόθηκαν στις καθ’ ών οι αιτήσεις τράπεζες με παραγγελία προς επίδοση υπογραφείσα υπό του πρώτου των καθ’ ών ως πληρεξουσίου δικηγόρου ο οποίος, καίτοι κάτοικος Λάρισας, ΔΕΝ τυγχάνει νόμιμα και επίσημα δικηγόρος τόσο του δικηγορικού συλλόγου μας, όσο και κανενός άλλου τοιούτου συλλόγου (βλ. ενδεικτικά την υπ’ αρίθμ. 615/17.5.2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού. επιμελητή του Εφετείου Αιγαίου Βασιλείου Αρσλανίδη και τη σχετική παραγγελία επίδοσης της επιδοθείσας αίτησης, επιφυλασσόμενοι να προσκομίσουμε κατά τη συζήτηση και άλλες).

– 2 –

Η ως άνω συνεχής και καθημερινή διαφήμιση και οι σχετικές αναρτήσεις στο διαδικτυακό ιστότοπο των καθ’ ών, αλλά και η ανερυθρίαστη εμφάνιση του 1ου των καθ’ ών ως δικηγόρου καταδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι οι καθ’ ών,δίκην δικηγόρου του 1ου των καθ’ ών (που εμφανίζεται και ως εκπρόσωπος της 1ης των καθ’ ών στη Λάρισα με γραφείο επί της οδού Πανός, αρ.  14) και δίκην δικηγορικής εταιρίας (της 2ης εξ αυτών)αναλαμβάνουν και περατώνουν την πλήρη ΝΟΜΙΚΗ διαδικασία των άνω υποθέσεων, που συνιστούν τη συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοτήτων τους με παροχή υπηρεσιών νομικής υφής σε όλες τις εκφάνσεις της (υποθέσεις διοικητικές, υπερχρεωμένων νοικοκυριών και λοιπές δικαστικές), αδιαφόρως του αν, όπως διαφημίζουν, συνεργάζονται και προσλαμβάνουν δικηγόρους καθόσον η υποτιθέμενη πρόσληψη δικηγόρων ΔΕΝ καθιστά την άνω διαφήμιση και δραστηριότητα νόμιμη, ούτε αίρει την υπ’ αυτών αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργήματος – επαγγέλματος, διότι η άνω εταιρία ΔΕΝ είναι δικηγορική αφού τα μέλη – εταίροι αλλά και ο αντίδικος ΔΕΝ κέκτηνται την ιδιότητα του δικηγόρου.

Συνεπώς η άνω ενέργεια των καθ’ ών συνιστά αδιαμφισβήτητα ανεπίτρεπτη και παράνομη εμπορική ή ελευθέρια επαγγελματική ενασχόληση, με αντικείμενο το οποίο εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικηγόρου και το οποίο εκφεύγει σαφέστατα των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους και συνιστά αναντίλεκτα αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργήματος και επαγγέλματος (άρθρο 9 του Κώδικα Δικηγόρων).

Η δε μνεία στις άνω δημόσιες αναρτήσεις στις άνω δικτυακές ιστοσελίδες ότι στην εκπλήρωση των νομικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι συνιστούν σφετερισμό και αντιποίηση του δικηγορικού έργου, θα υπάρχει και προσφυγή σε δικηγόρους, ΔΕΝ μεταλλάσσει τα ως άνω, διότι οι όποιοι έμμισθοι ή με αμοιβή καθ’ υπόθεση, έστω, συνεργάτες δικηγόροι θα προβαίνουν στις ως άνω ενέργειες και θα παρέχουν δικηγορικές υπηρεσίες ΟΧΙ στους καθ’ ών η παρούσα (δηλαδή στο νομικό πρόσωπο της καθ’ ής και στον αντίδικο – φυσικό πρόσωπο), αλλά σε πελάτες αυτών (των καθ’ ών). Δηλαδή οι οποιοδήποτε τυχόν συνεργάτες δικηγόροι των καθ’ ών και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας τους είτε με την εταιρία (έστω και με πάγια αντιμισθία), είτε με τον 1ο των καθ’ ών, με τους οποίους δεν απαγορεύεται μεν η επαγγελματική συνεργασία, πλην όμως αυτοί πρέπει να υποστηρίζουν νομικά την ίδια την εταιρία και τον αντίδικο, ΟΧΙ όμως να παρέχουν νομική υποστήριξη τρίτων πελατών τους διότι με τον τρόπο ασκείται δικηγορική δραστηριότητα απαγορευμένη σε εμπορικές (μη δικηγορικές) εταιρίες ή σε τοιαύτες παροχής ελευθέριων υπηρεσιών, καθώς αυτή ανατίθεται εκ του νόμου μόνο σε δικηγόρους ατομικά ή σε νόμιμα συνεστημένες δικηγορικές εταιρίες.

– 3 –

Κατά ταύτα, οι καθ’ ών διαφημίζουν και διενεργούν την  δραστηριότητα, κατά τα ως άνω, και την παροχή εκ μέρους τους «νομικής» υποστήριξης στις άνω δικηγορικές εργασίες, που  κατά νόμο εμπίπτουν αποκλειστικά μόνο στο δικηγορικό λειτούργημα – επάγγελμα επ’ ωφελεία της προστασίας του πολίτη και της δικαστικής και έννομης προστασίας αυτού.

– 4 –

Η φερόμενη υπό των αντιδίκων ανάληψη παροχής των ρηθεισών ως άνω νομικών ενεργειών τόσον ενώπιον διοικητικών αρχών της χώρας μας όσο και ενώπιον των δικαστηρίων (αλλά και των εμπλεκομένων αντιδίκων τους) συνιστά αδιαμφισβήτητα αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργήματος και επαγγέλματος, δεδομένου ότι οι προπεριγραφείσες ενέργειές τους ΔΕΝ τυγχάνουν απλές και ειθισμένες για έναν απλό πολίτη αλλά είναι σύνθετες και απαιτούν τη διενέργεια πλειόνων επί μέρους διεργασιών, προπαρασκευαστικών και τελικών, σε διάφορες διοικητικές αρχές και δικαστήρια, η διενέργεια των οποίων, εάν και εφόσον δεν μπορεί να γίνει αυτοπρόσωπα από το διοικούμενο πολίτη (όπου τούτο επιτρέπεται), ΔΕΝ μπορεί να γίνει από αντιπρόσωπό του, ΜΗ όντα δικηγόρο, μήτε από ΜΗ δικηγορική αστική επαγγελματική εταιρία.

Δεδομένου ότι οι ρηθείσες ενέργειες που σφετερίζονται οι αντίδικοι απαιτούν:

(α) διενέργεια νομικών πράξεων σε διοικητικές, πολιτικές και στρατιωτικές, υπηρεσίες (όπως επί θεμάτων του στρατιωτικού προσωπικού)

(β) στη δικαστική διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών του νόμου Κατσέλη διενέργεια πράξεων ενδελεχούς έρευνας και διευκρίνισης για την υφή των ακινήτων τους και των επ’ αυτών δικαιωμάτων ως στοιχείο της περιουσιακής τους κατάστασης, που αναμφίβολα συνίσταται σε έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο, στην Πολεοδομία, στο Δασαρχείο κλπ, ενέργειες οι οποίες κατά νόμον σε καμία περίπτωση ΔΕΝ μπορούν να γίνουν από τους καθών ως μη δικηγόρο ή ΜΗ δικηγορική εταιρία, αλλά ούτε διά πληρεξουσίου υπό του πελάτη τους, καθόσον, αναφέρουμε ενδεικτικά, στο άρθρο 36 του Κώδικα Δικηγόρων, διαλαμβάνεται ότι στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται :

«Η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και η σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων».

Στην έρευνα δηλαδή των βιβλίων προβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.», πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβαίνουν σε έρευνα των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογίου ΟΧΙ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ αλλά ΜΟΝΟ με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους και ΟΧΙ αποκλειστικά μόνοι τους ή με χορήγηση πληρεξουσιότητας σε τρίτο ΜΗ δικηγόρο.

– Β –

ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

– 1 –

Κατά το Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων):

Άρθρο 1 :

«1. Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός. Το λειτούργημα του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου.

2. Περιεχόμενο του λειτουργήματος είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσμό, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή του σε θεσμοθετημένα όργανα ελληνικά ή διεθνή.»

Άρθρο 3 :

« 1. Ο δικηγόρος ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στο οποίο προέχει το στοιχείο της  εμπιστοσύνης του εντολέα του προς αυτόν…..3. Η άσκηση του δικηγορικού

επαγγέλματος δεν συνιστά εμπορική δραστηριότητα …..».

Άρθρο 4  :

«Τη δικηγορική ιδιότητα αποκτά εκείνος: α) ο οποίος έχει επαρκείς γνώσεις για να ασκεί το λειτούργημα του μετά από επιτυχή συμμετοχή του σε πανελλήνιες εξετάσεις, β) για τον οποίο εκδίδεται απόφαση διορισμού από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στο εξής Υπουργός Δικαιοσύνης), η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  γ) ο οποίος δίδει τον προβλεπόμενο στον παρόντα Κώδικα (στο εξής Κώδικας) νόμιμο όρκο ενώπιον του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί και δ) ο οποίος έχει εγγραφεί στο μητρώο ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους του Κράτους.»

Άρθρο 5 :

« …   Ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του:  α) Υπερασπίζεται το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα αυτής, το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το σύνολο των διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα…..»  

Άρθρο 6 :

« ….Ο δικηγόρος πρέπει:  1. Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους, που είναι συμβαλλόμενο στη Σύμβαση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Έλληνας το γένος μπορεί να διορισθεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από τη διατύπωση γνώμης του οικείου δικηγορικού συλλόγου. 2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες

διαδικασίες…..»

Άρθρο 9 :

«1. Όποιος, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, εμφανίζεται με αυτήν και διενεργεί πράξεις που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος ή υπόσχεται τη διενέργεια τέτοιων πράξεων, ακόμα και εάν διορίζει για αυτό δικηγόρο της εκλογής του, τιμωρείται κατά το άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.

2. Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιποιείται την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος με τον οποιονδήποτε τρόπο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ζητήσει, με αίτηση που υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη σφράγιση του γραφείου ή του καταστήματος, όπου ασκούνται οι παράνομες ενέργειες ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, καθώς και την απαγόρευση της διαφήμισης ή της χρήσης (έντυπης, ηλεκτρονικής) κάθε διακριτικού γνωρίσματος που προσιδιάζει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος».

Άρθρο 36

«1. Αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να  υπερασπίζεται τον εντολέα του σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ή -οποιασδήποτε άλλης χώρας -, στα δικαστήρια, τις υπηρεσίες και τα όργανα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα διεθνή δικαστήρια, στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια…..  Επίσης η παροχή νομικών συμβουλών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο………. Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων με ή δια δικηγόρου είναι υποχρεωτική για όλες τις υποθέσεις και σε όλες τις διαδικασίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται η έρευνα των  βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και η σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων. Στην έρευνα δηλαδή των βιβλίων προβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως μαζί με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι».

Στην έρευνα δηλαδή των βιβλίων προβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως μαζί με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι. Αυτές ακριβώς οι παραδοχές υιοθετήθηκαν και από τη νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το οποίο υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ΝΔ 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων) δέχθηκε ότι «[…] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 39 παρ. 1 και 3, 40 παρ. 1, 91, 92 και 166 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954), «αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι η νομική επιμέλεια φορολογικών, δασμολογικών και διοικητικών γενικά υποθέσεων.» (ΑΠ 328/2001, ΕλΔνη 42.1294).

Άρθρο 49 :

«1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ επιτρέπεται να συσταθεί μόνο μεταξύ εν ενεργεία δικηγόρων με αποκλειστικό σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών (οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος)…» .

Ήτοι οι προϋποθέσεις εισόδου στο δικηγορικό σώμα και σύστασης επαγγελματικής δικηγορικής εταιρίας καθορίζονται επακριβώς από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, απηχώντας θεμελιώδεις αξιολογήσεις του ιστορικού νομοθέτη αναφορικά με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

– 2 –

Κατά ταύτα, εξ όλων των άνω προκύπτει ότι η προσφυγή των πολιτών σε διενέργεια πράξεων εξειδιασμένης νομικής και διοικητικής υφής, που αποβλέπουν στο δημόσιο συμφέρον παροχής έννομης προστασίας, διοικητικής και δικαστικής, ενώπιον ΟΛΩΝ των αρμοδίων δικαιοδοτικών οργάνων αλλά και κάθε μορφής υπηρεσιών, τόσον κατά το Σύνταγμα, όσον και κατά το Ευρωπαϊκό δίκαιο, επί προσωπικής αδυναμίας των ενδιαφερομένων για αυτοπρόσωπη ενέργεια, επιβάλλει την εκ του Συντάγματος και του νόμου προσφυγή τους σε δικηγόρο και ΟΧΙ σε άσχετους και νομικά αδαείς που ασκούν εξωνομική δραστηριότητα, ρητά απαγορευόμενη. Και τούτο όχι μόνο απλά προς επαγγελματική κατοχύρωση του Δικηγόρου, αλλά προς πληρέστερη και ασφαλέστερη επιβεβλημένη και αυτόδηλα πλέον κατοχυρωμένη προστασία των πολιτών κατά τους κανόνες ενός κράτους δικαίου αλλά και κοινωνικού, αναφορικά με την δημοσίου αναγκαστικού δικαίου έννομη προστασία..

– Γ –

Επομένως:

α) Η άνω δραστηριότητα των καθ’ ών είναι σαφέστατα ΜΗ νόμιμη και συνιστά αναντίλεκτα απαγορευμένο εκ του νόμου σκοπό και δραστηριότητα αυτών που αντιποιούνται το δικηγορικό λειτούργημα – επάγγελμα κατά το άρθρο 9 του Κώδικα Δικηγόρων, συνιστώντας εν ταυτώ και αξιόποινη πράξη (175 ΠΚ).

β) Η διαδικτυακή ανάρτηση και διαφήμιση αυτών με το ρηθέν περιεχόμενο  στις άνω ιστοσελίδες αποτελούν αθέμιτες, απαγορευμένες, μη νόμιμες ενέργειες, συνιστώσες αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργήματος – επαγγέλματος.

γ) Η παραγγελία επίδοσης δικογράφων υπό και με υπογραφή προσώπου που ΔΕΝ τυγχάνει δικηγόρος (ενώ δεν τυγχάνει διάδικος στη συγκεκριμένη αιτούμενη δικαστική προστασία) αναντίλεκτα συνιστά παράνομο σφετερισμό και αντιποίηση του νόμιμα συνταγματικά και ευρωπαϊκά κατοχυρωμένου λειτουργήματος του δικηγόρου σε βάρος της ωσαύτως κατοχυρωμένης έννομης διοικητικής και δικαστικής προστασίας των πολιτών.

Εκ των άνω διατάξεων οι οποίες, ως δημοσίου Δικαίου, αποσκοπούν στην καλύτερη και υπεύθυνη απονομή δικαιοσύνης υπό την ευρεία έννοια του όρου και έννομη εν γένει προστασία των πολιτών από παρέχοντα επισήμως εχέγγυα πρόσωπα, προκύπτει ότι η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνο στα δικαστήρια αλλά και στις διοικητικές αρχές είναι έργο αποκλειστικά των δικηγόρων, δεδομένου ότι αυτοί λόγω της ειδικής επιστημονικής και επαγγελματικής των κατάρτισης και της επίσημης πιστοποίησής τους είναι ικανοί και κατάλληλοι προς πληρέστερη κατανόηση και ευστοχότερη διεξαγωγή των υποθέσεων ενώπιον των ανωτέρω Αρχών. Και ναι μεν επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση των πολιτών προς επιμέλεια των υποθέσεων των ειδικώς ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, οσάκις όμως δεν παρίστανται αυτοπροσώπως αλλά ενεργούν διά πληρεξουσίου, αυτός ΔΕΝ μπορεί να είναι άλλος παρά μόνο δικηγόρος  (βλ. ΑΠ 1403/1992, ΕλλΔνη.(35, 1994 σελ. 1516).

– Δ –

Επειδή από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι καθ’ ών σφετερίζονται και αντιποιούνται κατάδηλα και απροκάλυπτα την ιδιότητα του δικηγόρου, ενεργώντας, κατά τα άνω, αποκλειστικές ενέργειες που προσιδιάζουν στο λειτούργημα- επάγγελμα του δικηγόρου καιδιαφημίζοντας ότι παρέχουν ευρεία νομική υποστήριξη, συγκεντρώνοντας πελατεία, δεχόμενοι πελάτες για παροχή τέτοιων υπηρεσιών είτε στο ως άνω κατάστημα/γραφείο στη Λάρισα (Πανός, αρ. 14), είτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με τον άνω τρόπο επικοινωνίας που ορίζουν στις διαδικτυακές διαφημίσεις τους, καθορίζοντας μάλιστα ως προαπαιτούμενο την εγγραφή τους ως πελάτες αυτών (υπό ποια μη δικηγορική ιδιότητα;) με την καταβολή ετήσιας αμοιβής 200 ευρώ (την οποία χαρακτηρίζουν όλως πεποιημένα και συγκεκαλυμένα ως δήθεν συνδρομή), κατά τρόπο όμως ο οποίος παραπλανά το κοινό που επιζητά αποτελεσματική πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και παροχή υπηρεσιών ικανών να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του. (ΕιρΑλεξ, 69/2015 ).

– Ε –

Εφόσον λοιπόν οι καθ’ ών προβαίνουν στις άνω πράξεις, που, όπως προαναφέρθηκε, απαγορεύονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Δικηγόρων, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 175 του Ποινικού Κώδικα, ζημιώνουν υπαίτια και παράνομα:

(α) κάθε δικηγόρο, που νομιμοποιείται πέραν της άσκησης έγκλησης να ζητήσει και αποζημίωση κατά του υπαιτίου για τη ζημία που ο δικηγόρος υφίσταται λόγω της κατά τα άνω αντιποίησης δικηγορικού έργου από τον υπαίτιο. Επιπρόσθετα δε, να ζητήσει και εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, κατά τις διατάξεις  των άρθρων 914 Α.Κ.

(β) αλλά και τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ως νομοθετικά αναγνωριζόμενο ουσιαστικό και θεμελιώδη φορέα της απονομής Δικαιοσύνης, μέσω των μελών αυτού.

Κατά ταύτα, ο 1ος των καθ’ ών ως ΜΗ Δικηγόρος αλλά και η 2η καθ’ ης ως ΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία δεν έχουν  το δικαίωμα άσκησης δικηγορικού έργου (νομική υποστήριξη  κ.λ.π.). 

Επειδή, παρά το νόμο και υπαίτια οι καθ’ ών  με τις παραπάνω ενέργειές τους αφενός μεν παραβαίνουν ευθέως τις δημόσιας τάξης και αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγορών, αφετέρου δε ζημιώνουν πρωτίστως ηθικά εμένα αλλά και κάθε δικηγόρο – μέλος μας ενώ οι καθ’ ών, αν είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου ή της δικηγορικής εταιρίας θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικά, κατά το νόμο, μέλη εμού του αιτούντος (που δεν συμβαίνει εν προκειμένω), καίτοι η έδρα και το γραφείο τους, αλλά και η αστική κατοικία του 1ου των καθ’ ών, που εκπροσωπεί και την 2η των καθ’ ών είναι η πόλη της Λάρισας.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, εγώ ο αιτών Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, με μέλη μου όλους τους δικηγόρους που ασκούν δικηγορία, κατά νόμο, στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου – Εφετείου Λάρισας αλλά και όλης της Ελλάδος, και έχοντας υποχρέωση εκ του νόμου να μεριμνώ και να ασκώ ΟΛΑ τα εκ του νόμου δικαιώματα για την εν γένει κατοχύρωση της επαγγελματικής υπόστασης και αξιοπρέπειας των μελών μου δικηγόρων κατά την άσκηση του λειτουργήματος τουςκαι να ενεργώ για κάθε ζήτημα που αφορά το Δικηγορικό Σώμα ή τα μέλη του Συλλόγου ως τοιαύτα ή ως επαγγελματική τάξη (άρθρο 199 Κ.Δ.) δικαιούμαι και νομιμοποιούμαι να ζητήσω με την παρούσα αίτησή μου την αποκατάσταση  της διασαλευθείσας έννομης τάξης, κατ’ άρθρο 9 του  Κώδικα Δικηγόρων και την προστασία μου.

Επιπρόσθετα δε νομιμοποιούμαι και έχω έννομο συμφέρον να ζητήσω και αποζημίωση και δη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (για την οποία ρητά επιφυλάσσομαι) για την σε βάρος εμού και των μελών μου αδικοπραξία εκ της παράνομης και υπαίτιας αδικοπρακτικής συμπεριφοράς των αντιδίκων σε βάρος μας (άρθρα 9 ΚΔικ, 175 ΠΚ και 914, 932 ΑΚ) για τις άνω ενέργειες των αντιδίκων με ζημία ημών η οποία συνίσταται πρωτίστως στην υποβάθμιση του κύρους και της αξιοπρέπειας εμού, ως φορέα και ουσιαστικού παράγοντα της απονομής δικαιοσύνης ως και  του λειτουργήματος των μελών μου – δικηγόρων, εκ της διαφημιζόμενης και παρεχόμενης υπό των αντιδίκων νομικής δραστηριότητας, αλλά και, περαιτέρω, εκ της απώλειας  της δικηγορικής ύλης, που οι καθ’ ών αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν, αφού αυτοί διαφημίζουν και αναλαμβάνουν έναντι του κοινού την διεκπεραίωση υποθέσεων αμιγώς νομικών, υποβαθμίζοντας, αν μη ευτελίζοντας, με αυτόν τον τρόπο τη φύση της δικηγορίας και του δικηγορικού λειτουργήματος παριστώντας παραπλανητικά στο κοινό ότι δύνανται δήθεν να ασκούν αποτελεσματικά στην πραγματικότητα τέτοια αποκλειστικά δικηγορική και νομική εργασία, εφάμιλλη δήθεν της παρεχόμενης τοιαύτης υπό των δικηγόρων – μελών μου.

Επειδή, έστω και ως εκ περισσού, αναφέρω ότι αυτόδηλα συντρέχει άμεσος κίνδυνος και επείγουσα ανάγκη προς υποβολή της παρούσας αίτησής μου, καθόσον η υπό των καθ’ ών, κατά παράνομη, αξιόποινη και αδικοπρακτική αντιποίηση, άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος επαπειλεί αυτονόητο κίνδυνο δημόσιας τάξης με παραπλάνηση των πολιτών εκ της άνω διαφήμισης των καθ’ ών για την υπ’  αυτών διενέργεια της άνω  νομικής και απαγορευμένης για αυτούς νομικής δραστηριότητας, συντρέχουσας, άλλως, νόμιμης περίπτωση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης που ήδη δημιουργείται σε βάρος εμού και των μελών μου υπό την άνω και εκ του νόμου υπέρτατη ιδιότητά μου δημόσιας και συνταγματικής υφής, αλλά και σε βάρος  των πολιτών.

– ΣΤ –

Επειδή ως επίσημος αναγνωρισμένος φορέας εγώ δικαιούμαι και νομιμοποιούμαι στην προστασία εμού και των μελών μου κατά τρόπο οριστικό με τη διαδικασία των ασφαλιστικών. μέτρων κατά το άρθρο 9 Κώδικα Δικηγόρων, αδιαφόρως του κατεπείγοντος ή του επικείμενου κινδύνου, παρεκτός του ότι και οι προϋποθέσεις αυτές υφίστανται, αφού στη ρηθείσα και ενσωματωθείσα διαδικτυακή ηλεκτρονική διαφήμιση των καθ’ ών γίνεται έντονα και αδιαλείπτως, συνεχιζόμενη συνεχώς και κατά το άρθρο 682 του νέου ΚΠολΔ είναι προστατευτέο το δικαίωμα, έστω και αν εξαρτάται από προθεσμία ή αφορά μέλλουσα απαίτηση.

– Ζ –

Επειδή, ως πλέον ενδεδειγμένη και εκ του νόμου επιβαλλόμενη ρύθμιση επιβάλλεται όπως διαταχθούν τα στο αιτητικό της παρούσας μέτρα.

– Η –

Επειδή, συντρέχει νόμιμη περίπτωση έκδοσης προσωρινής διαταγής με την οποία να απαγορευθεί προσωρινά στους καθ’ ών και μέχρι την συζήτηση της παρούσας αίτησης,  η άσκηση (άλλως η αναστολή) της προπεριγραφείσας ως και κάθε και οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με την άσκηση δικηγορικής – νομικής εργασίας, και η σχετική περί τούτων οποιασδήποτε μορφής διαφήμιση, όπως ενδεικτικά μέσω διαδικτυακών ιστοτόπων.

Επειδή η παρούσα αίτηση τυγχάνει νομικά και ουσιαστικά βάσιμη, αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπον εισαγόμενη στο Δικαστήριό Σας κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 του Κώδικα Δικηγόρων και 683 § 1 ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και τα κατά τη συζήτηση προστεθησόμενα και

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου οποιασδήποτε υφής, ποινικής ή αστικής.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μου ως νόμιμη και βάσιμη.

Να απαγορευτεί στους καθ’ ών η παροχή κάθε μορφής νομικών – δικηγορικών υπηρεσιών.

Να υποχρεωθούν οι καθ’ ών να παύσουν να διαφημίζουν οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο και δη στις στο ιστορικό διαδικτυακές ιστοσελίδες τους ότι αναλαμβάνουν την παροχή κάθε μορφής νομικών – δικηγορικών υπηρεσιών και δη :

(α) τη σύνταξη εγγράφων σχετικά με θέματα και συναλλαγές αναφορικά με τη στρατιωτική υπηρεσία και γενικότερα με τις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα

(β) τη σύνταξη, αποστολή, εξεύρεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών

(γ) την παροχή συμβουλών, παράσταση και υποστήριξη όποιων κλητεύονται ως μάρτυρες ή ως προς διερεύνηση πρόσωπα σε ένορκες προανακρίσεις, ένορκες διοικητικές εξετάσεις ή άτυπες διοικητικές εξετάσεις και σύνταξη της κατά παραγγελία κατάθεσης για τα ως άνω

(δ) την προσφυγή των πελατών τους μέσω της υποστήριξης αυτών από το συνεργαζόμενο επιστημονικό προσωπικό τους στα αρμόδια κατά τόπους δικαστήρια και τη σύνταξη ενδικοφανών προσφυγών

(ε) την παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και εκπροσώπηση αυτών για υπαγωγή τους στις δ/ξεις του ν. 3869/2010 (ν. Κατσέλη-υπερχρεωμένα νοικοκυριά).

(στ) την υπογραφή δικογράφων και παραγγελιών επίδοσης αυτών με υπογραφή των καθ’ ών

(ζ) την παροχή κάθε άλλης απαγορευόμενης εκ του νόμου συναφούς  δικηγορικής – νομικής εργασίας και δραστηριότητας για λογαριασμό τρίτων προσώπων.

Να διαταχθεί η σφράγιση του καταστήματος/γραφείου των αντιδίκων που βρίσκεται στη Λάρισα και επί της οδού Πανός ,αριθμός 14 (2ος όροφος) ως και οποιουδήποτε άλλου υποκαταστήματος στο Νομό Λάρισας.

Να διαταχθεί η απόσυρση των ρηθεισών διαφημίσεων εκ των ως άνω διαδικτυακών ιστοσελίδων τους με υποχρέωση ανάρτησης ρητά σε αυτούς της εκδοθησόμενης απόφασης, άλλως να επιτραπεί σε εμένα η διά του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου δημοσίευση περίληψης της εκδοθησόμενης απόφασης .

Να καταδικαστούν οι καθ’ ών σε καταβολή προς εμάς χρηματικής ποινής ύψους 100.000,00 ευρώ ο καθένας για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς τα άνω και δη για κάθε ημέρα παραβίασης της εκδοθησόμενης απόφασης, παράλληλα δε και ο 1ος των καθ’ ών να καταδικαστεί σε προσωπική κράτηση ενός (1) έτους για κάθε ημέρα παραβίασης της εκδοθησόμενης απόφασης.

Να εκδοθεί προσωρινή διάταξη περί απαγόρευσης της άσκησης, άλλως αναστολής άσκησης, υπό των καθ’ ών οποιασδήποτε νομικής δραστηριότητος συναφούς με την παροχή οποιωνδήποτε δικηγορικών νομικών – δικηγορικών  εργασιών και ειδικότερα να απαγορευθεί στους καθ’ ών να προβαίνουν για λογαριασμό τρίτων στις στο ιστορικό ενέργειες (υπογραφές παραγγελιών επίδοσης δικογράφων κλπ), καθώς και στην σχετική ως άνω περί τούτων οποιασδήποτε μορφής, και δη ηλεκτρονικής, διαφήμιση υπό των καθ’ ών, διατασσόμενης της άμεσης προσωρινής απόσυρσης των ρηθεισών διαφημίσεων εκ των ως άνω διαδικτυακών ιστοσελίδων τους με υποχρέωση ανάρτησης ρητά σε αυτές της εκδοθησόμενης προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης.

Να απειληθεί κατά των καθών χρηματική ποινή ύψους 100.000,00 ευρώ στον καθένα, παράλληλα δε και σε βάρος του 1ου των καθών προσωπική κράτηση ενός (1) έτους για κάθε παραβίαση της εκδοθησόμενης προσωρινής διαταγής. Και.

Να καταδικασθούν οι καθ’ ών στη δικαστική μας δαπάνη.

Λάρισα 26.8.2016

O                                                                           O

Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας          Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ                       ΜΙΧΑΗΛ ΕΜ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ                                                           ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Παπακυριαζή 45                                                 Πατρόκλου 21

Λάρισα Τ.Κ. 41222                                            Λάρισα ΤΚ41222

Τηλ. 2410252707Fax: 2410538378                 Τηλ.Fax:2410537188

e-mail: dkatssar@gmail.com                        e-mail:mp@lar.forthnet.gr