Ενημερωτικό Σημείωμα για συνεδρίαση Δ.Σ. – 01.09.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 1 Σεπτεμβρίου 2016

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση την 01 Σεπτεμβρίου  2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Απινιδωτές: Προγραμματισμένη συντήρηση – Διοργάνωση σεμιναρίου καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. (ΚΑΡ.ΠΑ). Εισηγητής: Αντώνιος Γραβάνης, Γ.Γραμματέας.
  3. Διαδικασία αξιολόγησης υποβληθέντων φακέλων ενδιαφερομένων για την κάλυψη της θέσης του διοικητικού υπαλλήλου του ΔΣΛ. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, ταμίας.
  4. Υπηρεσιακά θέματα.

Επί του 1ου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ Δημήτριος Κατσαρός, προέβη σε εκτενή παρουσίαση της εικόνας των δικαστηρίων και εισαγγελιών Λάρισας από πλευράς κάλυψης οργανικών θέσεων σε Δικαστές, Εισαγγελείς και γραμματείς.

Επί του 2ου θέματος, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα:

α) την προγραμματισμένη αντικατάσταση συσσωρευτών και συντήρηση των αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών ιδιοκτησίας Δ.Σ.Λ. που βρίσκονται στο Δικαστικό Μέγαρο,

β) τη διοργάνωση σεμιναρίου παροχής πιστοποιημένης κατάρτισης ΚΑΡ.Π.Α. και χειρισμού ΑΕΑ στο Μέγαρο Δικηγόρων, για δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους ΔΣΛ και σε συνεργασία με την Καρδιολογική Κλινική του ΠΠΓΝΛ.

γ) τη διατήρηση ενός ΑΕΑ στο γραφείο προϊσταμένης Γραμματείας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για κάλυψη του Δικαστικού Μεγάρου και την τοποθέτηση του δευτέρου ΑΕΑ στη γραμματεία του ΔΣΛ για κάλυψη του Μεγάρου Δικηγόρων και πέριξ χώρων.

-Επί του 3ου θέματος, έκανε ομόφωνα αποδεκτή την σχετική εισήγηση για σύσταση πενταμελούς επιτροπής συμβούλων για την αξιολόγηση υποψηφίων της  προκηρυχθείσας θέσης διοικητικού υπαλλήλου ΔΣΛ. Η Επιτροπή καλείται εντός μιας εβδομάδας να εξετάσει τους φακέλους των υποψηφίων και να προβεί σε συνεντεύξεις όσων συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Μετά ταύτα, θα καταθέσει εισήγηση προς το ΔΣ με κατάλογο πέντε (5) προτεινομένων κατά την αξιολόγησή της, οι οποίοι θα κληθούν σε ακρόαση  σε επερχόμενη συνεδρίασή του οργάνου, με αντικείμενο την απόφαση για την τελική επιλογή νέου διοικητικού υπαλλήλου.

Εξέτασε διάφορα υπηρεσιακά θέματα (παραιτήσεις και προαγωγές συναδέλφων) και ενέκρινε ομόφωνα ό,τι απαιτείτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ