Δημοσίευση οικονομικού απολογισμού ΔΣΛ 2015 και προϋπολογισμού ΔΣΛ 2016

Με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων, δημοσιεύεται κατ’ άρθρο 95 παρ.1 εδ.ια’ του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) στην ιστοσελίδα μας ο εγκεκριμένος οικονομικός απολογισμός του έτους 2015 και ο προϋπολογισμός του έτους 2016, με τα κείμενα των συνοδευτικών εισηγήσεων.
Επί του απολογισμού 2015:
-Τα κονδύλια των εξόδων είναι όχι μόνον τα προϋπολογισθέντα αλλά και αισθητά κάτω του ορίου αυτών. Τούτο ευκόλως μπορεί να συναχθεί από την επισκόπηση και σύγκριση του απολογισμού και προϋπολογισμού 2015, οι οποίοι επίσης είναι δημοσιευμένοι στην οικεία θέση της ιστοσελίδας μας.
-Η μείωση των εξόδων σε σχέση με αυτά του 2014 ανέρχεται στο ποσό των 49.440 ευρώ και είναι αποτέλεσμα του σχολαστικού ελέγχου κάθε δαπάνης και της καθιέρωσης του συστήματος προσφορών και διαγωνισμών στις προμήθειες του ΔΣΛ. Η ως άνω περιστολή των εξόδων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν συνδυασθεί με το γεγονός ότι ο ΔΣΛ -για τέταρτη χρονιά- συνεχίζει να καλύπτει την δαπάνη, με αντίστοιχη απαλλαγή των συναδέλφων από το βάρος της ετήσιας συνδρομής των τριών (3) τραπεζών νομικών πληροφοριών (ΝΟΜΟΣ, ΝΒ, Ισοκράτης), ποσού 60.790,29 ευρώ, με συνεχιζόμενη επίσης και αμείωτη την παροχή υπηρεσιών, με δεκάδες επιστημονικές εκδηλώσεις ετησίως και δράσεις βελτίωσης της καθημερινότητας (αίθουσες δικηγόρων στο Δικαστικό, ανακαίνιση και δικαίωμα χρήσης χώρων υγιεινής, εγκατάσταση wifi, ηλεκτρονικό σύστημα πινακίου, επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών dslar.gr σε όλα τα δικαστήρια Λάρισας).
-Τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα στο γνωστό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο βιώνει η ελληνική κοινωνία μετά το 2010, με την μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά πτώση του κύκλου εργασιών των δικηγόρων, την ανυπαρξία εσόδων για το ταμείο του συλλόγου από άλλοτε πλούσιες πηγές (π.χ μόνο η -καταργηθείσα- παράσταση δικηγόρων σε συμβολαιογραφικές πράξεις τροφοδοτούσε με έσοδα κατά μέσο όρο 150.000 χιλιάδων ευρώ ως το 2010), τις ειδικές συνθήκες του 2015 (capital controls, επίταση της οικονομικής κρίσης, τρεις εκλογικές αναμετρήσεις) τα οποία μείωσαν τα έσοδα σε σχέση με το 2014 κατά 45.249,90 ευρώ. Ωστόσο, παρά το μικρό αρνητικό ταμειακό αποτέλεσμα του 2015, που είναι της τάξης των 24.269,25 ευρώ και παρά τις προαναφερόμενες συνέπειες της οικονομικής κρίσης, το αποθεματικό του ΔΣΛ παραμένει σχεδόν το ίδιο με αυτό της προ κρίσης εποχής, δηλ. του 2010, εγγυώμενο και μελλοντικά την οικονομική αυτοτέλεια του ΔΣΛ και τις δράσεις του υπέρ των μελών του.
Επί του προϋπολογισμού 2016:
Η καθολική αποχή για το ασφαλιστικό από 12-01-2016 ως 30-06-2016, (εξάμηνη), συνδυάστηκε με αυτονόητη καθίζηση των εσόδων λόγω μη πραγματοποίησης των παραστάσεων στα δικαστήρια και παρέστη ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού που είχε εγκριθεί αρχικά από το ΔΣ. Μετά την λήξη της αποχής και κατά την συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2016, το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση του ταμία για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2016, ο οποίος για τον προαναφερόμενο λόγο εμφανίζει μειωμένα έσοδα.

Ο Ταμίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ