Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 01.09.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
              Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                     Λάρισα, 30 Αυγούστου 2016
Αριθμ. πρωτ. 510
.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε την 01 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Απινιδωτές: Προγραμματισμένη συντήρηση – Διοργάνωση σεμιναρίου καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡ.ΠΑ). Εισηγητής: Αντώνιος Γραβάνης, Γ.Γραμματέας.
  3. Διαδικασία αξιολόγησης υποβληθέντων φακέλων ενδιαφερομένων για την κάλυψη της θέσης του διοικητικού υπαλλήλου του ΔΣΛ. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, ταμίας.
  4. Υπηρεσιακά θέματα.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ