Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 11.07.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
              Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                     Λάρισα   8 Ιουλίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 423. 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε την 11 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου, για τις εργασίες και αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (1.7.2016) και της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων (5.7.2016).

Σχέδιο αναθεώρησης προυπολογισμού 2016. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, ταμίας.

Υπηρεσιακά θέματα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ