Ενημερωτικό Σημείωμα για συνεδρίαση Δ.Σ. – 11.07.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 15 Ιουλίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ συνεδρίασε σε πλήρη απαρτία σε τακτική συνεδρίαση την 11η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας για τα εξής θέματα:

  1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου κ. Δ. Κατσαρού, για τις εργασίες και αποφάσεις της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων (05-07-2016) και Συντονιστικής Επιτροπής (01-07-2016) ιδιαιτέρως αναφορικά με τα τρία προωθούμενα κυβερνητικά νομοσχέδια για αλλαγές στο σύστημα Νομικής Βοήθειας, στα παράβολα και στο καθεστώς Υποθηκοφυλακείων.
  2. Ενημέρωση Γενικού Γραμματέα για την πρόοδο αποφασισμένων εργασιών αναβάθμισης συστήματος wifi Δικαστικού Μεγάρου και τη σύναψη ευνοϊκότερων συνδέσεων τηλεφωνίας και internet για τις υπηρεσίες του ΔΣΛ.
  3. Ενημέρωση Α’ Αντιπροέδρου για παράστασή του ενώπιον Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας αναφορικά με ζητήματα που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση Δ.Σ. και περιέχονταν σε έγγραφο του ΔΣΛ προς το Ειρηνοδικείο. Υπήρξε θετική ανταπόκριση σχετικά με την ανάρτηση εκθέματος για τις προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων, αλλά και τη θέσπιση δεύτερης υπηρεσίας Ειρηνοδίκη για το ίδιο αντικείμενο, ενώ θα εξεταστεί η δυνατότητα συζήτησης αυτών σε αίθουσα δικαστηρίου από το Σεπτέμβριο.
  4. Έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία εισήγηση Ταμία αναφορικά με σχέδιο αναθεώρησης προϋπολογισμού, η οποία κατέστη αναγκαία μετά την 30 Ιουνίου 2016 (πέρας πολύμηνης καθολικής αποχής) εξαιτίας της αυτονόητης σημαντικής υστέρησης των εσόδων. Μετά ταύτα, αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει εντός του Ιουλίου, η ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση με αντικείμενο την απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού 2016 (αναθεωρημένου πλέον) και του απολογισμού 2015 .
  5. Εξέτασε και έλαβε αποφάσεις επί διαφόρων  υπηρεσιακών θεμάτων.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ