Σύγκληση Συντονιστικής Επιτροπής – Αθήνα, 21.06.2016

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ –ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Αθήνα, 16.6.2016

Προς τους κ.κ. Προέδρους

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 και  ώρα  19.00΄,  στα  γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 60, με θέμα :

Γενική Ενημέρωση –  Φορολογικό – Ασφαλιστικό.      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ