Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 27.06.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
              Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                     Λάρισα   23 Ιουνίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 384
.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε την 27 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου, για τις εργασίες και αποφάσεις της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων (03-06-2016) και Συντονιστικής Επιτροπής(18-06-2016).Επικύρωση αποφάσεων.
  2. Πρόταση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών προς το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας για οργάνωση Συνεδρίου στη Λάρισα.
  3. Παρέμβαση ΔΣΛ στο Ειρηνοδικείο επί: α. της διαδικασίας συζήτησης προσωρινών διαταγών υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ν3869/2011. β. της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής άρθρου 94Κ.Πολ.Δ. για την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου. Εισηγητής: Τρύφων Τσάτσαρος, Α’ Αντιπρόεδρος.
  4. Αποχώρηση υπαλλήλου από την υπηρεσία του ΔΣΛ λόγω συνταξιοδότησης. Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης νέου υπαλλήλου. Εισηγητές: Ιωάννης Τσιάμπας Β’ Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Νασιακόπουλος, Ταμίας.
  5. Υπηρεσιακά θέματα

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ