Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας δικηγόρων στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα

Από τη μη κυβερνητική οργάνωση Δανική Επιτροπή για τους Πρόσφυγες (Danish Refugee Council) κοινοποιήθηκε στον ΔΣΛ πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας δικηγόρων στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ