Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2015 έως 30.09.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 30.06.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ/ΤΑΝ) και αποφάσισε να παρατείνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, την προθεσμία  καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου 2016. Η παράταση αφορά τις εισφορές σε όλους  τους κλάδους ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ κλπ) χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.