Ενημερωτικό σημείωμα για Διοικητικό Συμβούλιο ΔΣΛ – 27.06.2016

ylJH6LF - ImgurΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 28 Ιουνίου 2016

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ συνήλθε εν απαρτία σε τακτική συνεδρίαση την 27η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας

  1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου, για τις εργασίες και αποφάσεις της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων (03-06-2016) και Συντονιστικής Επιτροπής (18-06-2016). Επικύρωση αποφάσεων.
  2. Πρόταση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών προς το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας για οργάνωση Συνεδρίου στη Λάρισα.
  3. Παρέμβαση ΔΣΛ στο Ειρηνοδικείο επί: α. της διαδικασίας συζήτησης προσωρινών διαταγών υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ν3869/2011. β.  της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής άρθρου 94Κ.Πολ.Δ. για την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου. Εισηγητής: Τρύφων Τσάτσαρος, Α’ Αντιπρόεδρος
  4. Αποχώρηση υπαλλήλου από την υπηρεσία του ΔΣΛ λόγω συνταξιοδότησης. Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης νέου υπαλλήλου. Εισηγητές: Ιωάννης Τσιάμπας Β ‘ Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Νασιακόπουλος, Ταμίας.
  5. Υπηρεσιακά θέματα.

  1. Επί του 1ου θέματος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. αρχικά καλωσόρισε στις τάξεις του το νέο μέλος του Δ.Σ. κ. Φώτιο Γιαννούλα. Το Δ.Σ. ενημερώθηκε ενδελεχώς από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Κατσαρό για τις εργασίες και τις αποφάσεις α) της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος από 03.06.2016, β) της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος από 18.06.2016 και γ) για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής με αρμοδιότητα τη δικαστική προσβολή των εφαρμοστικών νόμων και κανονιστικών διατάξεων που προβλέπονται από τους προσφάτως ψηφισθέντες Ασφαλιστικό Νόμο και Πολυνομοσχέδιο. Επικύρωσε κατά πλειοψηφία (9 ψήφοι υπέρ) τις αποφάσεις της Ολομέλειας (από 03.06.2016) και της Συντονιστικής Επιτροπής (από 18.06.2016) για παράταση της αποχής δικηγόρων έως και 15.09.2016.

Μειοψήφησε με 5 ψήφους πρόταση δυο μελών  για εκ νέου σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Δύο μέλη υπερψήφισαν την επικύρωση των αποφάσεων, τασσόμενοι ρητώς υπέρ της επανεκτίμησης της κατάστασης το πρώτο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου προκειμένου να κριθεί τότε η σκοπιμότητα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την από 18-06-2016 ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής σε συνδυασμό με την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ταμείου Νομικών περί της κατάργησης των κοινωνικών πόρων του άρθρου 150 παρ. 1 του Ν 3655/2008 με το άρθρο 6α του ν. 4393/2016 αποφασίστηκε να αποσταλεί έγγραφο προς τους Διευθύνοντες τα Δικαστήρια της Λάρισας περί της κατάργησης πόρων υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ και να αλλάξει ο τυποποιημένος τρόπος υπολογισμού στον ιστότοπο του ΔΣΛ.

  1. Επί του 2ου θέματος, αποφάσισε ομόφωνα τη συνδιοργάνωση Συνεδρίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στη Λάρισα (Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας) το διήμερο 7-8 Οκτωβρίου 2016. Επίσης και αναφορικά με τις μελλοντικές επιστημονικές εκδηλώσεις ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Κατσαρός ανακοίνωσε ότι με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους  και σε συνεργασία με τον καθηγητή της Πολιτικής Δικονομίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Ορφανίδη θα γίνει ενημερωτική εκδήλωση με αντικείμενο τις νέες τροποποιήσεις στον Κ.Πολ.Δ που επήλθαν με τον Ν4335/2015.
  2.  Επί του 3ου θέματος, έκανε ομόφωνα αποδεκτή σχετική εισήγηση για παρέμβαση του ΔΣΛ στο Ειρηνοδικείο επί

α) της διαδικασίας συζήτησης προσωρινών διαταγών υπερχρεωμένων, με αιτήματα την ανάρτηση εκθέματος, την θέσπιση ταυτόχρονης υπηρεσίας δεύτερου Ειρηνοδίκη και την επίδειξη σεβασμού (ενημέρωση) προς τους αναμένοντες δικηγόρους σε περίπτωση απρόβλεπτων καθυστερήσεων και

β) της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 94 ΚΠολΔ για υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου και ιδίως στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (προσωρινές) και στη δημοσίευση διαθηκών (εκουσία). Στο πλαίσιο αυτό να αποσταλεί επιστολή στην κ. Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λάρισας, επισυναπτομένης της πρόσφατης γνωμοδότησης/τοποθέτησης του καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Ορφανίδη.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίστηκε επιπλέον των ανωτέρω, να αποσταλεί σχετικό έγγραφο και στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο αλλά και να ζητηθεί η συζήτηση προσωρινών διαταγών (υπερχρεωμένων) σε αίθουσα ακροατηρίου.

  1. Επί του 4ου θέματος, έκανε δεκτή σχετική  εισήγηση και αποφάσισε κατά πλειοψηφία (9 ψήφοι υπέρ) την έναρξη διαδικασίας πρόσληψης νέου υπαλλήλου στη γραμματεία του ΔΣΛ ειδικότητας οικονομολόγου-λογιστή λόγω αποχώρησης συνταξιοδοτούμενης υπαλλήλου από την υπηρεσία του ΔΣΛ. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί άμεσα.

Μειοψήφησαν δύο προτάσεις: α) Διερεύνηση  ενδεχομένου πρόσληψης δικηγόρου με οικονομική εξειδίκευση και σε περίπτωση άκαρπης έκβασης, πρόσληψη οικονομολόγου (2 ψήφοι). β) Πρόσληψη λογιστή περιορισμένης απασχόλησης και πρόσληψη δικηγόρου πλήρους απασχόλησης (4 ψήφοι).

  1. Εξέτασε διάφορα υπηρεσιακά θέματα (παραιτήσεις και προαγωγές συναδέλφων) και ενέκρινε ομόφωνα ό,τι απαιτείτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ