Ενημερωτικό σημείωμα για Διοικητικό Συμβούλιο ΔΣΛ – 01.06.2016

SEqVIPn - Imgur

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 1 Ιουνίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ συνήλθε εν απαρτία σε τακτική συνεδρίαση σήμερα 1η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

  1.  Ενημερώθηκε ενδελεχώς από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Κατσαρό: α) για την τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση του ΛΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε την 29.05.2016, β) για τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 24.05.2016 και γ) για τη συνάντηση πενταμελούς αντιπροσωπείας της Συντονιστικής στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος του ΔΣΛ, με τον Υπουργό Εργασίας την 25.05.2016.
  2. Επικύρωσε πλειοψηφία (12 υπέρ) την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για παράταση της αποχής δικηγόρων έως και 06.06.2016 (μειοψήφησαν δύο μέλη Δ.Σ. που υποστηρίζουν την αναστολή αποχής). Δύο μέλη υπερψήφισαν την απόφαση, επιφυλάχθηκαν όμως για το πλαίσιο χορήγησης αδειών.
  3. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (11 ψήφων) να εισηγηθεί προς την αυριανή Γενική Συνέλευση του ΔΣΛ τα εξής:

α) Παράταση της αποχής δικηγόρων ως 10.06.2016 με το διευρυμένο πλαίσιο.

β) Αναστολή αποχής από 11.06.2016.

γ) Εισήγηση των ανωτέρω στην επόμενη Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 03.06.2016.

δ) Σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης ΔΣΛ την Τετάρτη 08.06.2016.

[Μειοψήφησαν δύο προτάσεις: α) για αποχή έως 30.06.2016 με πλαίσιο που θα αποφασίσει η αυριανή Γ.Σ. (2 ψήφοι) και β) για αποχή έως 30.06.2016 με το πλαίσιο που θα αποφασίσει η Ολομέλεια (1 ψήφος)].

  1. Έκανε ομόφωνα αποδεκτή την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Αστέριου Λιάπη, ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.
  2. Συζήτησε αναφορά μέλους του Δ.Σ. σχετικά με τη μη γνωστοποίηση στον διαχειριστή του ιστοτόπου του ΔΣΛ (dslar.gr), πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κτηματογράφηση των ακινήτων της κυριότητας Δήμου Τεμπών.
  3. Εξέτασε και ενέκρινε εισήγηση για διαδικαστικές βελτιώσεις προς διευκόλυνση της ενημέρωσης δικηγόρων στην τακτική διαδικασία και αποφάσισε την άμεση επικοινωνία με τις κ. Διευθύνουσες το Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο Λάρισας για την υλοποίηση αυτών.
  4. Αποφάσισε ομόφωνα την αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Αστερίου Λιάπη από τον Γ. Γραμματέα κ. Αντώνιο Γραβάνη στην Πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Δικηγόρου που θα προσληφθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με σχέση έμμισθης εντολής.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ