Ενημερωτικό δελτίο για Γενική Συνέλευση ΔΣΛ – 02.06.2016 (πλαίσιο αδειών)

2016_06_02_1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 2 Ιουνίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του ΔΣΛ συνήλθε εν απαρτία εκτάκτως σήμερα 2η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα τελετών του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας.

 1.  Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Κατσαρό για τις εξελίξεις στο ζήτημα του Ασφαλιστικού και ειδικότερα: α) για τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 24.05.2016 και β) για τη συνάντηση πενταμελούς αντιπροσωπείας της Συντονιστικής, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΔΣΛ, με τον Υπουργό Εργασίας την 25.05.2016.
 2. Κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις για λήψη απόφασης:

α) Του Διοικητικού Συμβουλίου για

  • Παράταση της αποχής δικηγόρων ως 10.06.2016 με το διευρυμένο πλαίσιο.
  • Αναστολή αποχής από 11.06.2016.
  • Εισήγηση των ανωτέρω στην επόμενη Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος της 03.06.2016.
  • Σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης ΔΣΛ την Τετάρτη 08.06.2016.

β) Για αποχή ως 30.06.2016 με διευρυμένο πλαίσιο αποχής που θα απαγορεύει κάθε παράσταση ενώπιον δικαστηρίων, αλλά θα επιτρέπει  κατάθεση παντός είδους δικογράφων.

γ) Για αποχή ως 30.06.2016 με το ισχύον διευρυμένο πλαίσιο της Ολομέλειας. Εφόσον υπερψηφιστεί να κατατεθεί ως εισήγηση στην Ολομέλεια της 03.06.2016.

[Κατόπιν δήλωσης τους οι συνάδελφοι που πρότειναν την πρόταση «β» προσχώρησαν στην πρόταση «γ», η οποία και τέθηκε τελικά προς ψήφιση]

δ) Για αποχή ως 30.06.2016 με το ισχύον αυστηρό πλαίσιο της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης ΔΣΛ από 15.05.2016.

ε) Για αναστολή της αποχής από 07.06.2016.

 1. Κατόπιν ψηφοφορίας που διεξήχθη με κάλπες και τυπωμένα ψηφοδέλτια κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων, αποφασίστηκε η συνέχιση της αποχής ως 30.06.2016 με το διευρυμένο πλαίσιο της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και λήξη αυτής από 01.07.2016, η οποία έλαβε 112 ψήφους σε σύνολο 234 ψηφισάντων. Οι άλλες προτάσεις έλαβαν:
  • Πρόταση Δ.Σ.: 48 ψήφους
  • Πρόταση αποχής ως 30.06.2016 με αυστηρό πλαίσιο: 50 ψήφους
  • για αναστολή αποχής από 07.06.2016: 23 ψήφους
  • Λευκό: 1
 1. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι οι δικηγόροι της Λάρισας απέχουν από τα καθήκοντά τους βάσει του αυστηρού πλαισίου χορήγησης αδειών έως και 03.06.2016. Από 04.06.2016 και έως 30.06.2016 θα απέχουν βάσει του σήμερα ισχύοντος πλαισίου χορήγησης αδειών της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος από 24.05.2016 και συγκεκριμένα:

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 • Παραγραφές – Προθεσμίες
 • Για τις ποινικές υποθέσεις:
 1. Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
 2. Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) 
 3. στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠολΔ) και ΕΚΤΟΣ Διαταγών Πληρωμής.
 2. Η διαταγή απόδοσης μισθίου είναι εντός πλαισίου ακόμη και με σώρευση καταβολής μισθωμάτων.
 3. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.
 4. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 5. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
 6. Προσθήκες
 7. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ και για τις νόμιμες συνέπειες)
 8. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα της Γενικής Συνέλευσης παραχωρήθηκαν ευγενικά από το συνάδελφο κ. Γρηγόρη Καλαγιά.

2016_06_02_3

2016_06_02_22016_06_02_7 2016_06_02_6 2016_06_02_5 2016_06_02_4