Έναρξη διαβούλευσης για νομοσχέδια Υπουργείου Δικαιοσύνης

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης απεστάλη προς την Ολομέλεια η ακόλουθη επιστολή:

«Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στο opengov (28/06/2016) τα κάτωθι τρία νομοσχέδια του ΥπουργείουΔικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

στο σύνδεσμο http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6535 η διαβούλευση επί του σχεδίου Νόμου «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Φυσικά Πρόσωπα»

στο σύνδεσμο http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6472 η διαβούλευση επί του σχεδίου Νόμου «Αναδιοργάνωση Υποθηκοφυλακείων της χώρας»

στο σύνδεσμο http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6486 η διαβούλευση επί του σχεδίου Νόμου «Παράβολα και τέλη ένδικων βοηθημάτων και διαδικαστικών πράξεων – Δικαστικά έξοδα».

Η διαβούλευση για τα ανωτέρω θα διαρκέσει έως 5/7/2016.

Τα σχέδια νόμου απηχούν τη βούληση για μεταρρύθμιση του θεσμού των υποθηκοφυλακείων και της νομικής βοήθειας και για μια πιο δίκαιη κατανομή του κόστους πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Η συμμετοχή σας κρίνεται αναγκαίος όρος για ένα γόνιμο διάλογο και σας προσκαλούμε να συμβάλετε σε αυτόν με τις γνώσεις και την εμπειρία σας.»