Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής – 06.05.2016

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 5.5.2016

Προς τους κ.κ. Προέδρους

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την Παρασκευή 6 Μαίου 2016 και ώρα 14.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 60, με θέμα :
Ασφαλιστικό. Εξελίξεις – Προτάσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ