Πρόσκληση Συντονιστικής Επιτροπής – 24.05.2016

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 20.5.2016

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την Τρίτη24 Μαΐου 2016 και ώρα  11.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα:

 – Ασφαλιστικό. Απόφαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ