Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 16.05.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                  Λάρισα 16 Μαίου 2016
Αριθμ. Πρωτ. 309

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα  16 Μαίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ΘΕΜΑ:

Ενημέρωση επί των εργασιών και της απόφασης της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη συνεδρίαση της 12-05-2016 για το Ασφαλιστικό –αποχή. Εισήγηση προς Γ.Σ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ