Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 10.05.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                        Λάρισα, 9 Μαΐου 2016
Αριθμ. πρωτ. 285

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 10 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου, για τις εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στις 06-05-2016. Επικύρωση απόφασης – Ψήφιση από τη Βουλή Ασφαλιστικού – Φορολογικού.

 

  1. Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ».

 

  1. Θέση του ΔΣΛ επί της στάσης του συναδέλφου Βουλευτή κ. Β. Κόκκαλη, στο ζήτημα του Ασφαλιστικού σε σχέση με την επίδραση αυτού στην επαγγελματική και βιοποριστική προοπτική των συναδέλφων του.

 

  1. Υπηρεσιακά Θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ