Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 01.06.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
              Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                     Λάρισα 31 Μαΐου 2016
Αριθμ. πρωτ. 335

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε την 01 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Ανακοινώσεις -Ενημέρωση Προέδρου, για τις εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στις 24-05-2016. Επικύρωση απόφασης. Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στις 3.6.2016.
  2. Εισήγηση ΔΣ προς ΓΣ της 02-06-2016.
  3. Παραίτηση του μέλους ΔΣ Αστερίου Λιάπη-Αποδοχή παραίτησης.
  4. Αναπλήρωση μέλους ΔΣΛ, στην Πενταμελή Επιτροπή του άρθρου 43 παρ. 2 περ. β του Ν. 4194/2013, για την επιλογή, ύστερα από προκήρυξη δικηγόρου-μέλους του Δ.Σ.Λ. για την πρόσληψή του στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σχέση έμμισθης εντολής.
  5. Προτάσεις για διευκόλυνση συναδέλφων μετά την εφαρμογή των νέων διατάξεων του άρθρου 237 Κ.Πολ.Δ, στη κατάθεση προτάσεων και προσθήκης στη τακτική διαδικασία. Εισηγήτρια: Δέσποινα Μίγα-Κατσογιάννη, Σύμβουλος.
  6. Υπηρεσιακά θέματα

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ