Γενική Συνέλευση ΔΣΛ: Παράταση αποχής δικηγόρων Λάρισας ως 03.06.2016 (πλαίσιο αδειών)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Λάρισα, 16.05.2016

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας συνεδρίασε σήμερα 16 Μαΐου 2016 εκτάκτως με αντικείμενο την ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του  θέματος «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» και αποφάσισε:

  1. Την παράταση της αποχής των δικηγόρων Λάρισας ως τις 03.06.2016 με το παλιό (αυστηρό) πλαίσιο χορήγησης αδειών.
  2. Την εκ νέου σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ΔΣΛ την 02.06.2016.

ΙΣΧΥΕΙ το πλαίσιο χορήγησης αδειών που αποφάσισε η Ολομέλεια την 14.01.2016, δηλαδή:

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης (18μηνο)
  • Παραγραφές – αποσβεστικές προθεσμίες (αστικά-ποινικά)
  • Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Σημείωση:

  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
  • Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές: Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.