Επιστολή Συντονιστικής Επιτροπής προς όλους τους βουλευτές ενόψει ψήφισης Ασφαλιστικού Σ/Ν

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                    Αθήνα, 6.5.2016

Κύριε/κυρία βουλευτά,

Εντός λίγων ωρών, καλείστε να αναλάβετε την ευθύνη της νομοθέτησης ενός ασφαλιστικού-φορολογικού συστήματος, που χαρακτηρίζεται από πρόδηλη αντισυνταγματικότητα και ελλειμματική σύνδεση με την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Αιφνιδίως και με συνοπτικές διαδικασίες, που δεν ταιριάζουν στην κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Χωρίς να Σας έχουν παρασχεθεί επικαιροποιημένα, τεκμηριωμένα στοιχεία και αναλογιστικές μελέτες. Με άγνωστη -τουλάχιστον μέχρι τώρα- την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής επί αυτού.

 Γνωρίζετε ότι:

  1. Το παρόν νομοσχέδιο αντιμετωπίζει την ομόθυμη αντίδραση όλων των κοινωνικών φορέων και επιστημονικών-επαγγελματικών οργανώσεων. Διατάξεις του επικρίθησαν ως αντισυνταγματικές από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μέλη της ΚΕΝΕ.
  1. Το δικηγορικό σώμα, με την υπευθυνότητα και σοβαρότητα που του αρμόζει, επί τέσσερις μήνες προέβαλλε συστηματικά και εμπεριστατωμένα τους λόγους της αντίθεσής του στην προώθηση και ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου. Υπογραμμίζουμε το αυτονόητο: Υπό τον μανδύα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης εισάγονται ρυθμίσεις φορολογικού χαρακτήρα με δημευτικό αποτέλεσμα, κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών του Συντάγματος και της ευρωπαϊκής δικαιοταξίας. Το προτεινόμενο σύστημα στερείται αξιοπιστίας και βιωσιμότητας. Η αποκλειστική σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα αναιρεί την ανταποδοτικότητα εισφορών και παροχών. Η πλειονότητα των δικηγόρων οδηγείται στην οικονομική εξόντωση και σε επαγγελματικό αδιέξοδο. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Η εισφοροδοτική επιβάρυνση φτάνει στο 37,95% του εισοδήματός μας. Η εισφοροδοτική αυτή επιδρομή συνοδεύεται από φορολογικές ρυθμίσεις που βάλλουν ευθέως κατά των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Δεν κατοχυρώνεται αφορολόγητο· αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα πάνω από 20.000 € (με νέους αυξημένους συντελεστές 29%, 37% & 45%)· αυξάνεται η εισφορά αλληλεγγύης (με συντελεστές από 2,2% έως 10%). Είναι σαφές ότι η αφαίρεση από το Κράτος ποσοστού που μπορεί να ξεπερνά το 65% του εισοδήματος συνιστά δυσανάλογο περιορισμό του δικαιώματος του δικηγόρου επί του προϊόντος της εργασίας του. Η νομοθετική αυτή επιλογή, που παραγνωρίζει ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι, που δεν συνεκτιμά την ανάπτυξη και την απασχόληση, που στερεί από τον ασκούντα το δικηγορικό λειτούργημα τους όρους της αξιοπρεπούς διαβίωσης, δεν μπορεί να είναι η προοπτική ενός ορθολογικού και δικαίου ασφαλιστικού-φορολογικού συστήματος!
  1. Οι φερόμενες «εκπτώσεις» επί των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων δεν επιλύουν τα προβλήματα που συνεπάγεται το προτεινόμενο σύστημα. Σε ό,τι αφορά τους νέους δικηγόρους, δεν πρόκειται για πραγματική μείωση εισφορών, αλλά για «προσωρινή διευκόλυνση», καθώς τα αυξημένα ποσά εισφορών εξακολουθούν να οφείλονται και θα πρέπει να καταβληθούν σε ύστερο χρόνο. Αντίστοιχα, οι «εκπτώσεις» για τους λοιπούς συναδέλφους, ανάλογα με το εισόδημα, έχουν ορίζοντα τετραετίας, λες και η επαγγελματική μας ζωή τελειώνει σε 4 χρόνια.
  2. Απαιτείται λοιπόν μια μόνιμη λύση, που θα διασφαλίζει το επαγγελματικό μέλλον των δικηγόρων, των επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών. Οι βασικοί άξονες μιας τέτοιας πρότασης είναι η διατήρηση αυτοτελούς ταμείου επιστημόνων, η διασφάλιση της ανταποδοτικότητας με την καθιέρωση μιας σχέσης εύλογης αναλογίας μεταξύ εισφορών και παροχών, η ειδική πρόνοια για την προστασία των νέων και των χαμηλοεισοδηματιών με πάγιες ρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν και την καθιέρωση αφορολόγητου και ανεισφορολόγητου ποσού, και τέλος η δυνατότητα δημιουργίας αυτοχρηματοδοτούμενου επαγγελματικού ταμείου.
  1. Σε κάθε ευνομούμενη Πολιτεία, που σέβεται τους πολίτες της, ο ουσιαστικός διάλογος αποτελεί συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας. Εν προκειμένω, δεν υπήρξαν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη ενός τέτοιου διαλόγου. Εξέλιπε η κοινή βάση, αφού δεν παρασχέθηκαν ποσοτικοποιημένα στοιχεία και αναλογιστικές μελέτες, παρά τα επανειλημμένα -έγγραφα- αιτήματά μας. Μέχρι την ύστατη στιγμή, δηλαδή τη φερόμενη ακρόαση των φορέων, οι επιβεβλημένες κατά το Σύνταγμα μελέτες παρέμειναν «επτασφράγιστο μυστικό». Και η «ακρόαση» κατέληξε ένας κενός τύπος, άνευ ουσιαστικού νοήματος. Ακόμη και σήμερα, ο αρμόδιος Υπουργός δεν έχει υποβάλει τις εν λόγω μελέτες, αλλά παλαιά στοιχεία και εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων, που δεν παρέχουν αναλογιστική τεκμηρίωση του προτεινόμενου συστήματος. Ειδικώς δε ως προς το ΕΤΑΑ ελλείπει οιαδήποτε μελέτη. Κατά τη χθεσινή δήλωση του αρμόδιου Υπουργού, αυτή θα ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου, δηλαδή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου!

Ενόψει των ανωτέρω, καλείστε, ως εκφραστές μιας ύψιστης πολιτειακής λειτουργίας, ήτοι της νομοθετικής, να αποφασίσετε, μεταξύ άλλων, για την επαγγελματική υπόσταση και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού σώματος. Αντιλαμβανόμενοι το ρόλο Σας σε μια δημοκρατική κοινωνία και ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής Σας, καλείστε να διασφαλίσετε τις αρχές του κράτους δικαίου και την ανάπτυξη της εργασίας στην εποχή της κρίσης. Η ευθύνη είναι δική Σας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ